Back

SAO Sjeverna Bosna - jezici bosne i hercegovine. SAO Sjeverna Bosna je bila srpska autonomna oblast u SR BiH. Postojala je od 1991. do 1992, kada se ujedinil ..                                               

Čemernica (planina)

Čemernica je planina u centralnoj Bosni sa koje potiču vode slivova Vrbasa, Vrbanje i Ugra, koji je i geografski omeđuju. Proteže se u pravcu sjver – jug, u području koje spaja teritorije općina Banja Luka, Mrkonjić Grad, Skender Vakuf i Kotor Varoš, kao i naselje Bočac. Ispod njenih sjevernih obronaka, tj. strmih stijena izgrađena je hidroelektrana Bočac, sa odgovarajućoj vodnom akumulacijom. Duž njenih južnih padina prolazi regionalna cesta Banja Luka – Skender Vakuf – Travnik, kao i njen ogranak Skender Vakuf – Imljani – Korićani – Turbe preko Ilomske. Čemernica je izvorište mnogih rije ...

                                               

Autoput

Autoput ili autocesta, je cesta isključivo namijenjena prometovanju velikoj količini motornih vozila visokim brzinama. Prvenstveno služi saobraćaju na daleke udaljenosti i posjeduje najveću propustnu moć zbog čega se vodi kao cesta prvog reda. Največe autoputne mreže nalaze se u Narodnoj Republici Kini preko 130.000 km, Sjedinjenim Američkim Državama preko 77.000 km, Španjolskoj 17.109 km te Njemačkoj 13.009 km. Na području bivše Jugoslavije je izgrađeno ukupno više od 3273 km autoputa. Autoputevi su postali važan i temeljni dio transportne infrastrukture svake zemlje jer omogućuju brže i ...

                                               

Gelsenkirchen

Gelsenkirchen je grad njemačke savezne države Sjeverna Rajna-Vestfalija. Nalazi se u sjevernom dijelu Rurske oblasti. Ukupan broj stanovnika je oko 274.926, po podacima od 31. prosinca 2002. godine. Prvi dokumentirani podaci u kojima se spominje Gelsenkirchen datiraju iz 1150. godine. Kao malo selo spominje se u 19. vijeku, kada je cijelu regiju zahvatila Industrijska revolucija. 1840. godine, kada se počelo sa eksploatacijom ugljena u obližnjem rudniku, 6000 stanovnika je živjelo u Gelsenkirchenu. Godine 1900. broj stanovnika je porastao na 138.000. Početkom 20. vijeka, Gelsenkirchen je b ...

                                               

Hrvatska u personalnoj uniji s Mađarskom

Hrvatska u personalnoj uniji s Mađarskom je razdoblje Hrvatske povijesti koje počinje 1102. godine krunidbom mađarskog kralja Kolomana za kralja Hrvatske, a završava 1. januara 1527. godine kada je hrvatski sabor izabrao Ferdinanda Habsburga za kralja Hrvatske. Nakon 1527. Hrvatska i Mađarska će i dalje nastaviti živjeti u uniji, ali politička situacija će biti drastično promjenjena. Tijekom razdoblja personalne unije Kraljevina Hrvatska je zadržala pravo na vlastitu vojsku, parlament, izbor kralja, a donesena je zabrana naseljavanja Mađara južno od rijeke Save. Hrvatsko plemstvo ovog razd ...

                                               

Devetnaesta sjevernodalmatinska divizija NOVJ

Devetnaesta dalmatinska divizija NOVJ formirana je u prvoj polovini listopada 1943. u Biovičinom Selu u Bukovici. U njen sastav su ušle Peta, Šesta i Sedma dalmatinska brigada NOVJ sa oko 3 600 boraca. Pod zapovjedništvom štaba divizije djelovala je i Grupa sjevernodalmatinskih NOP odreda. U siječnju 1944., Sedma dalmatinska brigada prešla je u Liku i taktički je potčinjena 35. diviziji. Nakon njenog službenog ulaska u sastav 35. divizije, lipnja 1944., u Dalmaciji je formirana Četrnaesta dalmatinska brigada NOVJ radi formacijske popune Devetnaeste divizije. Od osnivanja, pa do kraja rata, ...

                                               

Eparhija zvorničko-tuzlanska

Eparhija zvorničko-tuzlanska je eparhija Srpske pravoslavne crkve. Sjedište eparhije se nalazi u Tuzli - izmješteno u Bijeljinu. Takođe, saborna crkva eparhije više nije u Tuzli, već je trenutno u izgradnji u Zvorniku.

                                               

Kostolačka kultura

Kostolačka kultura je eneolitička kultura čiji je razvoj započeo od 3300 godine na području jugoistočne Europe, a do kraja svoga postojanja 2700. godine pne bila je rasprostranjena na sjeveru do Slovačke, te na istoku do Erdelja i Oltenije u današnjoj Rumuniji. Ime je dobila po eponimnom lokalitetu Kostolac u Srbiji. Datacija iz 1979. godine, smještala je kulturu u vrijeme između 2400. i 2200. godine pne, Smatra se da su Slavonija i Srem oblasti u kojima je nastao kostolački stil i kostolačka kultura. Odavde se ona širi prema jugu u Srbiju južno od Save i Dunava, u Bosnu Pivnice kod Odžaka ...

                                               

Smrča

Smrča, smreka, rijetko omorika ili omarika, je ime za oko 40 vrsta crnogoričnih drveća umjerenih predjela sjeverne hemisfere iz roda Picea iz porodice borovki.

                                               

Kremna

Za ostale upotrebe, v. Kremna razvrstavanje. Kremna su naselje u Srbiji koje administrativno pripada opštini Užice u Zlatiborskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 727 stanovnika prema popisu iz 1991. bilo je 851 stanovnika. Do 1965, godine je ovo naselje sedište Opštine Kremna koju su činila naseljena mesta: Bioska, Keserovina, Kotroman, Kremna, Kršanje, Mokra Gora, Panjak, Pear, Raduša, Strmac, Vitasi i Vrutci. Posle ukidanja opštine područje bivše opštine je u celini ušlo u sastav tadašnje opštine Titovo Užice.

                                               

Kavala

Kavala, je drugi grad po veličini u sjevernoj Grčkoj i najveća morska luka istočne Makedonije. Kavala je glavni grad prefekture Kavala. Grad je smješten u Zaljevu Kavala nasuprot otoku Tasos.

                                               

Perm (geologija)

Perm ili permij je geološko doba paleozoika, koji je trajao od oko prije 280 do prije 248 miliona godina. Ime je dobilo po Permskoj oblasti u Rusiji, gdje se nalazi najviše nalaza iz tog doba. Trajalo je 21 miliona godina, a u tom vremenu su se događali veliki tektonski pomaci. U Permu je nadvladalo kopno nad morem, što je prouzročilo velike klimatske promjene. Na južnoj hemisferi na je na području ekvatora nastalo ledeno doba, na severnoj hemisferi je prevladavala pustinjska klima, što je imalo značajnog efekta na organski svijet. Uvjeta života u suhoj i hladnoj klimi nisu bili pogodni za ...

                                               

1564

Prvi izveštaj o pacovskom kralju nekoliko pacova povezanih repovima. Idris Alauma započeo vladavinu 1564-96 nad carstvom Kanem-Bornu. "Marjanski kult" Angeline Bakić u Šaštinu, dan. Slovačka. Osmanske finansije: državni prihodi iznose 183 miliona akči a rashodi 189.6 miliona. Nove dveri u manastiru Gračanici, drugačijeg stila. Mustafa-paša Sokolović, Mehmed-pašin sinovac, postavljen za namesnika Bosne. Bonifacije Drkolica postao stonski biskup. Mariovsko-prilepska buna 1564-1565. Francisco de Ibarra istražuje zapadni Meksiko. Andrija Bator prodao Franji Tahiju svoja prava na Susedgrad i St ...

SAO Sjeverna Bosna
                                     

SAO Sjeverna Bosna

SAO Sjeverna Bosna je bila srpska autonomna oblast u SR BiH. Postojala je od 1991. do 1992, kada se ujedinila sa ostalim srpskim oblastima BiH i oformila Republiku Srpsku. Glavni grad je bio Doboj.

                                     
 • Bosna je naziv za geografsku i historijsku oblast koja zauzima sjeverni dio današnje Bosne i Hercegovine. Bosna se nalazi uglavnom u Dinaridima i proteže
 • Bosna i Hercegovina akronim BiH država u jugoistočnom dijelu Europe, smještena na zapadu Balkanskog poluotoka. Sa sjevera, zapada i juga graniči sa
 • Srednjovjekovna Bosna je bila feudalna država koja je postojala u srednjem vijeku na području današnje Bosne i Hercegovine. Srednjovjekovna Bosna je prvo bila
 • entiteta Bosne i Hercegovine i zauzima 49 teritorije BiH. Glavni članci: Istorija Republike Srpske, SAO Bosanska Krajina, SAO Semberija, SAO Romanija, SAO Hercegovina
 • Sjeverna Hercegovina, Livanjski kanton, Zapadnobosanski kanton je kanton u sastavu Federacije Bosne i Hercegovine, smešten u zapadnom dijelu Bosne i
 • kraju, od 1992 Bosna i Hercegovina je nezavisna država. Šestojanuarskom diktaturom 1929. godine je prvi put za više od 400 godina Bosna i Hercegovina privremeno
 • Kraljevina Bosna ili Bosansko kraljevstvo, je država koja je postojala na Balkanu od druge polovine 14. vijeka do druge polovine 15. vijeka, obuhvaćajući
 • završetka Drugog svjetskog rata. Glavni članak: SR Bosna i Hercegovina Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina je bila jedna od šest konstitutivnih
 • njih je bila SAO Bosanska Krajina u zapadnom dijelu BiH, potom SAO Hercegovina u istočnom dijelu Hercegovine SAO Sjeveroistočna Bosna također poznata
 • Bosna i Hercegovina u Rimskom carstvu našla se nakon osvajanja Oktavijana Avgusta od 35 - 32. god. p.n.e. Poslednji vladar bio je vizantijski car Manojlo
                                     
 • sa sjeverne strane, smješteno je selo Gruborski Naslon. Sjeverna granica sela je planina Osječenica, južna je Unac. Selo ima planinski karakter, sa malo
 • sa Kipra. Valuta je Nova Turska Lira, koja je zamenila staru Tursku Liru 1. januara 2005. godine. Kipar Akrotiri i Dekelija Turska Republika Sjeverni
 • od Save i Dunava - sjeveroistočna Slovenija, sjeverna Hrvatska središnja Hrvatska i Slavonija sjeverna Srbija Vojvodina i veći dio Rumunije - nije
 • Ozren je planina u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine. Geografska cjelina Ozrena je administrativno i teritorijalno podijeljena u okvirima općina: Doboj
 • Bosna i Hercegovina u Gotskom kraljevstvu našla se nakon propasti Rimskog carstva. Prvobitna domovina Gota je bilo područje današnjih švedskih pokrajina
 • je na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, na desnoj obali rijeke Une, na oko 40 kilometara od njenog ušća u rijeku Savu. Sjevernu i sjeverozapadnu granicu
 • metalurgije željeza na sjeverozapadnom Balkanu, 1980. Dobor u Usori sjeverna Bosna 1981. Arheološka istraživanja u Dubrovniku i dubrovačkom području :
 • 79 stanovnika. Ljeskovica leži ispod Šajinovca koji je ograđuje sa zapada. Sjeverna granica joj je reka Ljeskovica, istočna Unac, a na južnoj strani
 • Crne Gore, kojima se pridružilo oko 1300 iz Hercegovine, uputilo se u sjevernu Bosnu s pravcem prema Istri i Slovenskom primorju. Pored naoružanih četnika
 • su Nikolu Altomanovića i podijelili njegovu zemlju. Sjeverna oblast do samog ušća Lima u Drinu sa utvrđenim gradovima Dobrunom, Rudnikom i Užicem pripala
                                     
 • Vojvodini koje je bilo ilirsko Protoiliri prešlo je u ruke doseljenika. Sjeverna Bosna oko rijeke Save i donjih tokova njenih pritoka pripala je takođe ovim
 • ljeto 1990. na tom području osnovali samoproglašenu SAO Kninska Krajina, od koje će nastati SAO Krajina, a potom i Republika Srpska Krajina. Knin Bukovica
 • 201. Na juznim - jugozapadnim obroncima Trebave, desnom obalom Rijeke Bosna sjeverno od grada Doboja, na starom putu Doboj - Modrica, Grapska se prostire
 • utvrđeno naselje oko čijeg platoa eliptičnog oblika teče odbrambeni zid. Sjeverna strana veoma strma, ostale se supštaju preko tri terase. Površinski su
 •  Jordan Libanon Palestina Sirija Albanija Andora Austrija Belgija Bosna i Hercegovina Hrvatska Češka Republika Danska Francuska Njemačka Gibraltar UK
 • Žitomislići, opština Mostar, Bosna i Hercegovina. Proglašena je za nacionalni spomenik BiH. Nacionalni spomenik čini arheološko područje sa bazilikom, zgradom za
 • ima svoje izvorište na planini Vranica, a ulijeva se u Savu u regiji Sjeverna Bosna Posmatrajući topografiju smještaja ovog naselja može se zaključiti
 • 000 stanovnika i ima 600 privrednih subjekata. Kroz grad protiče rijeka Bosna Žepče se nalazi u dolini, a okružen je planinama koje su pogodne za planinarenje
 • ukupna dužina je 21.4 m. Sjeverna crkva je kompleksnija i nešto šira dim. 21, 4x14m. Imala je portikus na zapadnoj fasadi sa 5 stubova, narteks, naos i
 • kraljeva Bosne su bila minorna i u ovom periodu nekadašnja državnost kraljevine Bosne bila skoro potpuno. Osmanlije su na te ugarske teritorije u sjevernoj Bosni

Users also searched:

sao sjeverna bosna, jezici bosne i hercegovine. sao sjeverna bosna,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →