Back

Nacionalni spomenici u Banjoj Luci - građevine u bosni i hercegovini. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Banja Luka se nalaze sljed ..                                               

Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić

Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić, nalazi se u Banjoj Luci. Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čini 1030 umjetničkih predmeta. Lokacija

                                               

Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske

Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske se nalazi u ulici Aleja sv. Save Banja Lukea, Bosna i Hercegovina. Na sjednici komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj od 16. do 20. januara 2007. godine, arhiv je proglašena za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

                                               

Sahat kula u Gračanici

Gračanička sahat-kula, se nalazi u centru Gračanice, Bosna i Hercegovina. Izgrađena je krajem XVII vijeka. Na sjednici održanoj od 6. do 12. maja 2003. godine u Sarajevu, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku da se sahat kula proglasi za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović predsjedavajuća), Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik. Izgradnja objekata ove vrste na području Osmanskog carstva započela je sredinom XVI stoljeća. Urbani razvoj, ali i potreba obavljanja pet ...

                                               

Tabačka džamija u Visokom

Tabačka džamija u Visokom nalazi se na lijevoj obali rijeke Fojnice u centru Viskog, Bosna i Hercegovina. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 7. do 11. oktobra 2003. godine je donijela odluku da se džamija i mezarje uz džamiju proglasi za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

Nacionalni spomenici u Banjoj Luci
                                     

Nacionalni spomenici u Banjoj Luci

Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Banja Luka se nalaze sljedeći spomenici:

 • Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru, graditeljska cjelina.
 • Arnaudija džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline.
 • Behram-begova ili Behram-efendijina džamija, graditeljska cjelina.
 • Crkva samostana Trapista "Marija Zvijezda" Uznesenje Blažene Djevice Marije sa pokretnom imovinom.
 • Crkva brvnara posvećena svetom Nikoli u Krupi na Vrbasu historijsko područje.
 • Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske, pokretno dobro.
 • Crkva brvnara posvećena Vaznesenju Hristovom u Kolima graditeljska cjelina.

, historijska građevina,

 • Harem Hadži Omerove Dolačke džamije, historijsko područje.
 • Nekropola sa stećcima u zaseoku Moconje u Gornjem Šljivnu i Pravoslavno groblje na Stražbenici, naselje Šljivno na Dobrinji, historijsko područje.
 • Stara željeznička stanica Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, historijska građevina.
 • Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima - Banj brdu, graditeljska cjelina.
 • Obiteljska kuća Đumišića, historijska građevina.
 • Harem Stupničke Hadži Salihija džamije, historijsko područje.
 • Harem Grabske Hadži Begzade džamije sa česmama na Grabu, historijsko područje.
 • Šeranića kuća u Banjoj Luci, historijski spomenik.
 • Harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji, historijsko područje.
 • Harem Jama Sofi Mehmed-pašine džamije, historijsko područje.
 • Spomenik Petru Kočiću.
 • Kuća Zehre Bahtijarević, historijska građevina.
 • Harem Pećinske Seferbegove džamije, historijsko područje.
 • Kul mahalsko mezarje, groblјanska cjelina.
 • Sahat kula, područje i ostaci historijske građevine.
 • Vila Emericha Pascola, historijska građevina.
 • Gazanferija Gazanfer-begova džamija, područje i ostaci graditeljske cjeline.
 • Hadži Zulfikareva ili Tulekova džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline.
 • Džamija na Hisetima Mehdi-begove džamije, mjesto i ostaci graditeljske cjeline.
 • Palata banskog dvora historijska građevina.
 • Ferhat-pašina džamija Ferhadija u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom, područje i ostaci graditeljske cjeline.
 • Ulice Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića, ambijentalna cjelina.
 • Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić, pokretno dobro.
 • Sokolski dom, historijski spomenik.
 • Potočka Hadži Perviz džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline.
 • Harem Hadži Osmanije Taline džamije. historijsko područje.
 • Tvrđava Kastel, historijsko područje.
 • Narodno pozorište Republike Srpske, historijski spomenik.
 • Kapidžića kuća rodna kuća Nasihe Kapidžić Hadžić, historijska građevina.
 • Manastir Gomionica, graditeljska cjelina.
 • Halil-pašino turbe i mezarje, područje i ostaci graditeljske cjeline.
                                     
 • Sokolski dom u Banjoj Luci smješten je u zoni gradskog centra Banje Luke. Proglašen je za nacionalni spomenik BiH. Nacionalni spomenik sačinjava objekat
 • dvora u Banjoj Luci izgrađena je u periodu 1931 - 32. godine, kao sjedište bana Vrbaske banovine Kraljevine Jugoslavije. Proglašena je za nacionalni spomenik
 • željeznička stanica u Banjoj Luci je objekt u kojem je danas smješten Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
 • Banje u mahali Ilidža u Gornjem Šeheru nalaze se u Banjoj Luci Bosna i Hercegovina. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija oko 1660. godine piše:
 • sagrađenih u XVI vijeku Arnaudija džamija Gazanferija džamija www.klix.ba, U Banjoj Luci svečano otvorena džamija Ferhadija: Još jedan biser krasi grad na Vrbasu
 • je dio grada i istorijsko područje koje se nalazi u Banjoj Luci Bosna i Hercegovina. U Banjoj Luci postoje dva arheološka lokaliteta: Gornji Šeher, oko
 • Draginje i Voje Terzić, nalazi se u Banjoj Luci Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čini 1030 umjetničkih predmeta
 • džamija Hasana Tefterdara dzamija je bila jedna od zadnjih 15 džamija u Banjoj Luci do 1993 godine. Jedan od potpisnika Ferhad - pašine vakufname, ministar
 • Milosavljević čovjek koji je Banjoj Luci obistinio ime, Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske Banja Luka, 2004, 66. Liljana Ševo
 • Krajine u Banjoj Luci osnovan je rješenjem Narodnog odbora grada Banje Luke, broj 4735, od 20. aprila 1953. godine, pod nazivom Arhiv grada Banje Luke.
 • izrađena u betonu, a ono koje vodi prema suterenu je prekriveno keramičkim pločicama. Zoran Pejašinović - Ban Milosavljević, čovjek koji je Banjoj Luci obistinio
                                     
 • krovne badže. Šeranića kuća u Banjoj Luci nalazi se u mahali Ilidža u Gornjem Šeheru, Banja Luka. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
 • spomenike kulture. Opširnije: Nacionalni spomenici u Banjoj Luci Simboli Banje Luke, izgrađeni su u zlatno doba grada u vrijeme formiranja Vrbaske banovine
 • Mauzolej u Bihaću Halil - pašino turbe u Banjoj Luci Turbe Abdulah - paše Muhsinovića i Hafiza Ali Dželaludin - paše u Travniku Turbe Perišan Mustafa - paše u Travniku
 • inostranstva. Aprila 1966. godine, prilikom posete Banja Luci spomenik je obišao i predsednik SFRJ Josip Broz Tito. U toku izgradnje spomenika, slikar Ismet Mujezinović
 • nestao je u toku II. svjetskog rata i u godinama poslije njegovog završetka, loše ili nedovoljno održavanje Jedan broj crkava brvnara je nacionalni spomenik
 • Banj - brdu u Banjoj Luci RS 212. Graditeljska cjelina Spomen - kompleks Šušnjar, Sanski Most, FBiH 213. Graditeljska cjelina Spomen - park Vraca u
 • pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini, pripada Eparhiji banjalučkoj i nalazi se u naselju Kmećani, grad Banja Luka. Proglašen je za nacionalni spomenik BiH
 • Karađorđevića i Mladena Stojanovića se nalazi u Banja Lucia Bosna i Hercegovina. Na sjednici komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj od 11. oktobra 2017
 • Bosni i Hercegovini još je bila u fazi razvoja, bez ustaljene forme i građevne tradicije. Kada se pogledaju spomenici iz XV vijeka, još uvijek se vidi
 • dobila naziv Krivi toranj u Gračanici. To nije slučaj samo sa tom kulom nego i sa još nekim kulama poput onih u Gradačcu i Banjoj Luci Tkom posljednje intervencije
 • 12 km na putu prema Banja Luci Godine 1717. počinje reorganizacija Prijedora, a 1739. je utemeljen kao jedan od mlađih gradova u Bosni. Tada počinje
 • Bosne. Beograd: Filozofski fakultet u Beogradu, Filozofski fakultet u Banja Luci Istorijski institut u Banja Luci 2002. Rajko Kuzmanović - Čelinac kroz
                                     
 • Katedralna crkva u Trebinju posvećena je rođenju Blažene Djevice Marije Katedrala Male Gospe, proglašena je za nacionalni spomenik BiH. Nacionalni spomenik
 • javljaju krajem XVI. stoljeća i prva je sagrađena u Banjoj Luci a tokom XVII. i XVIII. stoljeća i u mnogim drugim gradovima. Ne zna se tačno kada je sahat - kula
 • džamija izgrađena najkasnije u prvoj polovini 17. vijeka. Osim u Visokom, tabaci su izgradili džamije još u Sarajevu, Banjoj Luci Mostaru i Tešnju. Prvobitna
 • rimo - katoličku crkvu u Prnjavoru. Crkvu je 14. novembra 1909. blagoslovio Dominik Asfalg, opat samostana trapista u Banjoj Luci Kotarski ured u Prnjavoru po
 • Ive nalazi se u selu Podmilačje, udaljenom 10 km od Jajca, putem prema Banjoj Luci Podmilačje je poznato po svetištu Sv. Ive Krstitelja u crkvi izgrađenoj
 • autobuske linije prema Banja Luci Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Sarajevu i drugim mjestima. Bosanska Gradiška je udaljena od Banja Luke 50 km, te od Zagreba
 • jugozapadno preko Bosanske Krupe prema Banjoj Luci Tuzli i dalje prema istoku. Teritorija općine Cazin zahvata 356 km² u kojoj prema posljednjim procjenama

Users also searched:

nacionalni spomenici u banjoj luci,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →