Back

Nacionalni spomenici u Mostaru - građevine u bosni i hercegovini. Na spisku nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u opštini Mostar nalaze se sljedeći spo ..                                               

Historijsko gradsko područje Mostar

Historijsko gradsko područje Mostar, je prostor na kome se nalazi koncentracija graditeljskih cjelina i pojedinačnih građevina izrazito velike graditeljske, ambijentalne, historijske, dokumentarne ili simboličke vrijednosti. Proglašena je za nacionalni spomenik BiH. Komitet za svjetsku baštinu 17.07.2005. upisao je područje Starog mosta Starog grada Mostara na Listu svjetske baštine UNESCO-a pod kriterijem VI:

                                               

Karađozbegova džamija

Karađozbegova džamija je najveća i jedna od najljepših džamija Hercegovine. Nalazi se u Mostaru, u Ulici braće Fejića. Izgrađena je 1557-1558, prema nacrtima slavnog osmanlijskog arhitekte Sinana. Nadzornik i glavni donator radova bio je mostarski mecena Mehmed beg Karađoz, brat legendarnog osmanskog vezira Rustem-paše Opukovića. Uz džamiju Mehmed-beg je izgradio i medresu, vjersku školu, kao i druge objekte u Mostaru. Karađozbegova džamija je pretrpila velika i teška oštećenja tokom dvostruke agresije na Mostar i Bosnu i Hercegovinu, ali je tokom restauracije Starog mosta i starog jezgra ...

                                               

Samostan u Tomislavgradu

Samostan u Tomislavgradu je franjevački samostan u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji, u Tomislavgradu, Bosna i Hercegovina. Proglašen je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u Sarajevu od 11. oktobra 2017. godine. Odluku donijela je Komisija u sastavu: Amir Pašić, Goran Milojević, Radoje Vidović. Nacionalni spomenik se sastoji od: crkve sv. Nikole Tavelića i zapadnog krila franjevačkog samostana.

                                               

Careva džamija u Bileći

Careva džamija u Bileći, nalazi se u centru Bileće, Bosna i Hercegovina. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 16. do 22. maja 2006. godine je donijela odluku da se džamija proglasi za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

                                               

Turbe - Mauzolej u Bihaću

Turbe – mauzolej u Bihaću potiče iz perioda austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini i izgrađeno je braniocima grada u borbama protiv austrougarskih trupa.

                                               

Igmanski marš

Za ostala značenja, v. Igmanski marš razvrstavanje. Igmanski marš je bio usiljeni marš partizanske vojske preko Sarajevskog polja za Igman, u noći 27. januara 1942. godine. Preduzet je u toku druge neprijateljske ofanzive protiv NOVJ. Igmanski marš Prve proleterske brigade izveden je u surovim zimskim uslovima na temperaturi od minus 32°C.

                                               

1978

Nakon četiri godine završeno proširivanje Brankovog mosta u Beogradu. ? Benzin poskupeo sa 7.2 na 9 dinara, drumarine na putu Beograd - Novi Sad sa 20 na 30 dinara. U Nemačkoj objavljena knjiga Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Knjige o Jugoslaviji: The Yugoslavs Duška Dodera i The Yugoslav experiment 1948-1974 Dennisona Rusinowa. JAT kupio dva aviona DC-10, delimično plaćeni sa 200.000 šunki. Završena TE Rijeka 320 MW. Završena poslednja etapa TE Tuzla 779 MW. Pronađen veštački insulin. 1977-78 - Lazar Mojsov je predsedavajući 32. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. JNA: 66% gener ...

                                               

2004

Ovo je članak o godini 2004. Godina 2004 bila je prijestupna godina koja počinje u četvrtak. Međunarodna godina sećanja na ropstvo i njegovo ukidanje UNESCO. Međunarodna godina pirinča / riže UN.

                                               

1989

Godina 1989 bila je redovna godina koja počinje u nedjelju. Dovršetak "Antibirokratske revolucije". U istočnoj Evropi Revolucije 1989 nagoveštavaju kraj Hladnog rata.

Nacionalni spomenici u Mostaru
                                     

Nacionalni spomenici u Mostaru

Na spisku nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u opštini Mostar nalaze se sljedeći spomenici:

 • Nekropola sa stećcima lokalitet Crkvina Pod i ostaci temelja srednjovjekovne građevine, Donja Drežnica Donji Jasenjani, istorijsko područje.
 • Kulturni pejzaž sa natpisom Mastana Bubanjića u Donjoj Drežnici.
 • Kasnoantička bazilika u Cimu, arheološko područje.
 • Sahat kula Mostar, istorijska građevina.
 • Nezir-agina džamija, graditeljska cjelina.
 • Partizansko spomen-groblje, graditeljska cjelina.
 • Careva ili Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju), graditeljska cjelina.
 • Jevrejsko groblje u Mostaru, grobljanska cjelina.
 • Džamija Hadži Ali-bega Lafe sa haremom, područje i ostaci graditeljske cjeline.
 • Tekija u Blagaju, na Buni, prirodno - graditeljska cjelina.
 • Stambeni kompleks porodice Velagić Velagićevina u Blagaju, prirodno-graditeljska cjelina.
 • Stari križevi u Drežnici, istorijsko područje.
 • Blagaj Mostar, istorijsko gradsko područje.
 • Kolakovića kuća u Blagaju, mjesto i ostaci graditeljske cjeline.
 • Stari most sa kulama, graditeljska cjelina.
 • Katolička crkva sv. Trojstva u Blagaju, graditeljska cjelina.
 • Karađoz-begova džamija, graditeljska cjelina.
 • Kasnoantička dvojna bazilika i nekropola sa stećcima u Žitomislićima, arheološko područje.
 • Zelena pećina - praistorijsko pećinsko naselje u Blagaju, arheološko područje).
 • Stambeni kompleks Biščevića-Lakšića, graditeljska cjelina.
 • Manastir Žitomislić, mjesto i ostaci graditeljske cjeline.
 • Džamija u Podhumu Derviš-paše Bajezidagića džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline.
 • Stari grad Blagaj, istorijsko područje.
 • Pravoslavna crkva sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju, sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina.
 • Kameni most na Kosoru, mjesto i ostaci istorijske građevine.
 • Koski Mehmed-pašina džamija i medresa, graditeljska cjelina.
 • Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, grobljanska cjelina.
 • Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, grobljanska cjelina.
 • Karađoz-begov hamam u Blagaju, istorijska građevina.
 • Nesuh-age Vučijakovića džamija, graditeljska cjelina.
 • Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović.
 • Mitropolija Vladikin dvor ili Episkopska palata, graditeljska cjelina.
 • Mostar, istorijsko gradsko područje.
 • Roznamedži Ibrahim-efendije džamija, graditeljska cjelina.
 • Saborna crkva u Mostaru - Crkva svete trojice u Mostaru, mjesto i ostaci istorijske građevine.
 • Stara pravoslavna crkva u Mostaru, graditeljska cjelina.
 • Sinagoga u Mostaru, istorijska građevina.
 • Karađoz-begov most u Blagaju, istorijska građevina.
 • Sevri-hadži Hasanova džamija, graditeljska cjelina.
 • Nekropola sa stećcima Šarapovlje Vitina u Kruševu, istorijsko područje.
 • Ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića kula, u Vrapčićima kod Mostara, stambena graditeljska cjelina.
 • Stara Biskupska rezidencija u Vukodolu Biskupija u Vukodolu, graditeljska cjelina.
                                     
 • koji graniči sa zaštićenim područjem. Unutar zaštićenog područja su nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine: Sinagoga, Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama
 • Partizansko groblje u Mostaru je izgrađeno 1965. godine u spomen poginulim Mostarcima u Narodnooslobodilačkoj borbi NOB od 1941. do 1945. godine. Projektovao
 • groblja u Mostaru nastala su u XVI stoljeću i nalaze se u sjeveroistočnom dijelu Mostara u dijelu grada koji se zove Bjelušine, na uzvišenju Stolac, u neposrednoj
 • Jevrejsko groblje u Mostaru nalazi se na sjevernom ulazu u grad Mostar iz smjera Sarajeva, na udaljenosti oko 5 km od centra, u dijelu grada koji se zove
 • Saborna crkva u Mostaru je bila saborni hram eparhije zahumsko - hercegovačke Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1873. do 1992. godine. Bila je najveća
 • Bogorodice u opštini Mostar Bosna i Hercegovina, pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Eparhiji zahumsko - hercegovačkoj i primorskoj. Crkva je nacionalni spomenik
 • Sinagoga u Mostaru nalazi se u ulici Braće Ćišića br. 15, naselje Brankovac u gradu Mostaru Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj
 • Koski Mehmed - pašina džamija u Mostaru je smještena u Starom gradu, na lijevoj obali Neretve, između rijeke, ulice Kujundžiluk, oko 150 metara sjeverno
 • pomalo počeli vraćati u Mostar nakon rata. Vidi opširnije: Nacionalni spomenici u Mostaru FK Velež Mostar HŠK Zrinjski Mostar Adin Hebib, slikar Ahmed
 • kao i druge objekte u Mostaru Karađozbegova džamija je pretrpila velika i teška oštećenja tokom dvostruke agresije na Mostar i Bosnu i Hercegovinu
                                     
 • Nekropole stećaka u Mostaru datiraju se u period XIV. ili XV. stoljeća. Na širem prostoru današnjeg Mostara u ranije doba srednjeg vijeka, postojala je
 • očuvanje nacionalnih spomenika održanoj 19 do 23. januara 2006. godine, križevi su proglašeni za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem
 • bazilika u Žitomislići, nalazila se na lokalitetu Crkvina, u naselju Žitomislići, opština Mostar Bosna i Hercegovina. Proglašena je za nacionalni spomenik
 • godine, kuća je proglašena za nacionalni spomenik BiH. Stambeni kompleks porodice Muslibegović Velagićevina nalazi se u Mostaru Potiče iz druge polovine
 • Na listi nacionalnih spomenika kulture Bosne i Hercegovine za opštinu Ljubinje se nalaze slijedeći spomenici Crkva rođenja Bogorodice, graditeljska cjelina
 • plastika pohranjen je u Muzeju Hercegovine u Mostaru Sav sitni arheološki materijal, novac, naušnice, keramika, moćnici, uništen je u Rat u Bosni i Hercegoviniratu
 • Na listi nacionalnih spomenika BiH za općinu Foča se nalaze sljedeći spomenici Aladža džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline. U gradu Foči je 442
 • spomenici u Konjicu, nalaze se u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma, opština Konjic, Bosna i Hercegovina. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
 • Gore, prema Porimu i Mostaru tzv. turski put Ovim trasama, uz neke manje korekcije, vodili su putevi u srednjem vijeku i u osmanskom dobu. Arheološki
 • Pannonhalma 1999. Nacionalni park Hortobágy 2000. Ranokršćanska nekropola Sopianae - Pécs 2001. Kultivirana pokrajina i Nacionalni park Fertő - Hanság
 • Rizvanbegovića nalazilo pored Ferhadije. Alija Bejtić: Spomenici osmanlijske arhitekture u Bosni i Hercegovini Muzej grada Sarajeva, Sarajevo, 1973
                                     
 • Vladavić poznati fudbaler Drago Lečić zmijolovac Glavni članak: Nacionalni spomenici u Ljubinju Ljubinje na Wikimedijinoj ostavi Općina Ljubinje www.virtualnahercegovina
 • 1798. godine. O tom stradanju govori zapis u Mineju koji se čuvao u biblioteci pravoslavne eparhije u Mostaru Uz brojne devastacije crkve kroz vrijeme
 • brodom u susjedna turistička mjesta Dubrovnik, Mostar Međugorje, Hutovo Glavni članak: Nacionalni spomenici u Neumu Općina Neum Smještaj u Neumu Neum
 • osnovna razlika između njih i spomenika u Hercegovini, gdje su baš česte figuralne predstave. Jedini spomenici gdje se može pouzdano ustanoviti klasna
 • spomenici iz antičkog doba. Jedna rimska stela sa usadnikom, dobro očuvana, rađena od krečnjaka, nalazi se u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu
 • Mitraizam u Bosni i Hercegovini je jedno od božanstava iz rimskog perioda. Spomenici mitraizma nađeni su na nekoliko lokacija: u Golubiću i Pritoci kod
 • obrazloženju se, između ostalog, navodi: Stećci su srednjovjekovni nadgrobni spomenici nastali od XII - XVI vijeka na teritoriji jugoistočne Evrope na kojoj su
 • Bosni i Hercegovini još je bila u fazi razvoja, bez ustaljene forme i građevne tradicije. Kada se pogledaju spomenici iz XV vijeka, još uvijek se vidi
 • topao i pitom izgled kraja i ljudi koji u njemu žive. Glavni članak: Nacionalni spomenici u Čitluku Tradicija u nogometu, košarki i malom nogometu. Franjo

Users also searched:

nacionalni spomenici u mostaru,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →