Back

Etničko čišćenje - etničke grupe bosne i hercegovine. Etničko čišćenje je eufemistički izraz kojim se opisuju nasilne akcije koje za cilj imaju uklanjanje od ..                                               

Brisanje identiteta

Brisanje identiteta ili čišćenje identiteta je naziv za strategiju sistematskog uništavanja ličnih podataka koju je primenjivala srpska vlast na Kosovu tokom kosovskog rata. Korišćenje ove strategije pokazuje da su srpske vlasti sistematskim uništavanjem dokumenata i drugih dokaza o državljanstvu nastojale da spreče povratak prognanih kosovskih Albanaca na Kosovo. Ova kriminalna strategija je dobro dokumentovana raznim nezavisnim izveštajima i potvrđena sudskim presudama.

                                               

Progon Gruzijaca iz Južne Osetije

Progon Gruzijaca iz Južne Osetije odigrao se 2008. nakon rusko-gruzijskog rata kada su Južnu Osetiju - separatističku sjevernu regiju u sastavu Gruzije - zauzele vojne snage Ruske Federacije i Južne Osetije. Human Rights Watch procjenjuje da je barem 22.000 Gruzijaca protjerano iz te regije, dok UNHCR navodi brojku od 15.000 osoba. Bilo je to prvo etničko čišćenje na tlu moderne Evrope 21. vijeka. Prema Reutersu, Rusija je bila izvor 2 / 3 godišnjeg proračuna Južne Osetije prije rata. Ruski službenici su imali de facto kontrolu nad institucijama Južne Osetije, uključujući sigurnosne instit ...

                                               

Čerkesko muhadžirstvo

Čerkesko muhadžirstvo, preseljenje u Istanbul ili čerkeski genocid je naziv za masovno protjerivanje čerkeskog stanovništva sa Sjevernog Kavkaza koje je carska Rusija provela 1864. godine po završetku kavkaskih ratova. Prema procjenama, deportirano je između 700.000 do milion Čerkeza, uglavnom na područje današnje Turske, a možda je i do 50% preminulo kao posljedica tog postupka. Najniže procjene govore o minimumu od 100.000 poginulih.

                                               

Migracija

Za ostale upotrebe, v. Migracija razvrstavanje. Migracija ili seoba je izraz kojim se opisuje fizičko kretanje ljudi iz jednog područja u drugo, najčešće preko velikih udaljenosti i / li u velikim grupama. Kroz istoriju su se migracije događale u obliku dobrovoljnih migracija unutar jedne oblasti ili između više njih, te prisilnih migracija. Ljudi koji se nalaze u migraciji se nazivaju migranti, a ovisno o kontekstu emigranti, imigranti ili doseljenici. Migracije su imale značajan uticaj na ljudsku historiju, bilo u obliku brzog osvajanja, bilo kroz postepenu kulturnu infiltraciju za što s ...

                                               

Isterivanje Arnauta

Isterivanje Arnauta je naziv memoranduma koji je dr Vaso Čubrilović, srpski akademik i političar, napisao 1937. godine za Stojadinovićevu vladu. Ovaj memorandum predlaže načine za rešavanje "albanskog problema" totalnim etničkim čišćenjem Kosova od Albanaca. Čubrilović smatra da se može održati samo ona zemlja "koja je naseljena svojim vlastitim narodom" i da je "imperativna dužnost" države da ne dopusti da njeno važno strateško zemljište u rukama drži "nama neprijateljski i strani elemenat". Čubrilović kritikuje dosadašnju neefikasnu srpsku kolonizaciju Kosova i predlaže efikasnije metode ...

                                               

Geografska preimenovanja u Hrvatskoj

Usporedno sa ratnim djelovanjima na području bivše Jugoslavije u kojima je dolazilo do progona civilnog stanovništva i etničkih čišćenja provođene su i odluke o preimenovanjima ulica, naselja i drugih toponima.

                                               

Eskadron smrti

Eskadron smrti je naziv za naoružanu vojnu, policijsku ili paravojnu jedinicu čija je glavna svrha fizička likvidacija, odnosno vansudsko pogubljenje pojedinaca ili većeg broja osoba, najčešće iz političkih razloga. Obično se podrazumijeva da eskadroni smrti djeluju za račun ili uz prešutnu podršku državne vlasti, odnosno provode njenu politiku uklanjanja "subverzivnih elemenata" ili etničkog čišćenja, te se smatraju jednim od najčešćih oblika tzv. državnog terorizma. S druge strane, eskadroni smrti mogu djelovati i kao dio ilegalnih ili pobunjeničkih organizacija, odnosno njihove žrtve mo ...

                                               

Peta kolona

Za ostala značenja, v. Peta kolona razvrstavanje. Peta kolona je izraz koji se koristi za veliku grupu ljudi koja potajno, ali masovno, organizirano i koordinirano provodi subverzivne djelatnosti protiv neke države ili režima, lažno se predstavljajući kao njegovi lojalni podanici i građani, a zapravo podržavajući stranu opciju ili neprijatelja. Izraz se najčešće koristi u kontekstu oružanog sukoba, odnosno opisuje pojedince ili grupe koji pomažu neprijatelju bilo kroz dostavljanje obavještajnih podataka, bilo kroz sabotaže ili terorističke akte koji za cilj imaju izazivanje konfuzije i dem ...

                                               

Hrvatsko-srpski odnosi

Hrvatsko-srpski odnosi u užem ili formalnom smislu postoje od ljeta 2006. godine kada je Hrvatska Srbiji formalno priznala nezavisnost, odnosno pravo nasljedstva nakon što je, izglasavanjem nezavisnosti Crne Gore, prestala postojati dotadašnja Državna Zajednica Srbija i Crna Gora. Prije toga je Srbija sa Hrvatskom imala međunarodne odnose kao dio Savezne Republike Jugoslavije, koja je formalno 9. septembra 1996. priznala nezavisnost Hrvatske. Od 1918. do 1991. su i Hrvatska i Srbija bili dio zajedničke države Jugoslavije, a od 1945. kao njene savezne države. Srbija i Hrvatska danas dijele ...

                                               

Atentat u Petit-Clamartu

Atentat u Petit-Clamartu izveli sa ciljem da ubiju tadašnjeg predsjednika Charlesa De Gaullea. Napadači su bili organizirani u tim, tzv. Commando Delta, pod vodstvom Jeana Bastien-Tirryja, potpukovnika francuske vojske, a brojili su 17 ljudi, uglavnom "Pied-Noira" te nekoliko mađarskih izbjeglica koje je motivirao radikalni antikomunizam. Napadači su posjedovali četiri automobila, eksploziv i bili naouržani automatskim oružjem. Plan je bio presresti predsjednički automobil - Citroen DS - na putu iz pariške Elizejske palače do zrakoplovne baze Vélizy – Villacoublay. Predsjednička kolona, ko ...

                                               

Propaganda u Kosovskom ratu

Propaganda u Kosovskom ratu obuhvata propagandne aktivnosti zaraćenih strana u Kosovskom ratu u cilju ostvarivanja uticaja na javno mnjenje radi zadobijanja podrške za sopstvene ratne ciljeve.

                                               

Mehmed VI

Mehmed VI je bio otomanski sultan. Mehmed VI posljednji Osmanski sultan dolazi na svoj položaj 3. srpnja 1918. godine poslije smrti svog brata Mehmeda V. Od prethodnika on nasljeđuje samo potrebu za potpisivanje ponižavajućeg mira krajem prvog svjetskog rata. Mirovnim sporazumom iz 1919. godine Turska nepovratno gubi Siriju, Palestinu, Irak i muslimanska sveta mjesta. Ostatak državnog teritorija u Aziji se podijelio u interesne sfere velikih sila s izuzetkom područja provincije oko Smirne koja je darovana Grčkoj. Tim mirovnim sporazumom apetiti Grčke ipak nisu bili zadovoljeni tako da ona ...

Etničko čišćenje
                                     

Etničko čišćenje

Etničko čišćenje je eufemistički izraz kojim se opisuju nasilne akcije koje za cilj imaju uklanjanje određene etničke zajednice, u pravilu manjinske, u cilju postizanja etničke homogenosti na određenoj teritoriji, a koje uključuju razne oblike nasilja - od ubistva, silovanja, mučenja i zastrašivanja do nasilnog proterivanja.

Ovaj termin je ušao u globalnu upotrebu tokom jugoslovenskih ratova 1990-ih.

                                     

1. Nastanak termina

Termin etničko čišćenje ušao je u široku upotrebu u svetskim medijima počev od 1992, a u vezi sa nasilnim preseljenjima koja su pratila ratove na teritoriji bivše SFRJ. Ovaj termin potiče iz srpsko-hrvatskog jezika.

Vuk Karadžić upotrebljava reč očistiti da opiše šta se desilo sa Turcima odnosno muslimanima u Beogradu nakon što su srpski ustanici zauzeli grad 1806. Ovo je jedna od najranijih upotreba termina čišćenje u značenju etničkog čišćenja.

Čišćenje granica rus. очистка границ je izraz koji je korišćen 1930-ih u SSSR-u za uklanjanje i preseljenje Poljaka iz pograničnih oblasti. Nacistička administracija u hitlerovskoj Nemačkoj koristila je sličan termin za opis oblasti lišenih jevrejskog stanovništva nem. judenrein, "čisto od Jevreja".

Početkom Drugog svetskog rata, 1941, u zapisima hrvatskog ustaškog oficira Viktora Gutića, kao i u knjizi "Homogena Srbija", ideologa četničkog pokreta Stevana Moljevića, pominje se čišćenje teritorije od neželjenih elemenata - stanovništva. Tokom tog rata, ustaški režim NDH je u praksi sprovodio velike akcije proterivanja i / ili likvidacije neželjenih etničkih grupa, koje su nekad označavane kao čišćenje. Četnici su, s druge strane, sprovodili masovne likvidacije nesrpskog stanovništva na teritorijama pod svojom kontrolom.

U memorandumu Vase Čubrilovića "Manjinski problem u novoj Jugoslaviji" iz 1944. godine se prvi put u srpskohrvatskom jeziku upotrebljava termin" etnički čist ”.

                                     

2. 19. vijek

1864., carska Rusija je provela masovnu deportaciju Čerkeza iz sjevernog Kavkaza po završetku kavkaskih ratova. Čerkezi su naime pružali otpor ruskoj invaziji preko jednog stoljeća, te je stoga odlučeno da ih se kazni prisilnim raseljavanjem, pošto je ruski car smatrao da ih se ne može potčiniti.

Prema procjenama, deportirano je između 700.000 do milion Čerkeza, uglavnom putem brodova preko Crnog mora na područje današnje Turske, a možda je i do 50% preminulo kao posljedica tog postupka. Najniže procjene govore o minimumu od 100.000 poginulih tijekom tog egzila.

                                     

3.1. 20. vijek Sovjetski Savez

Prema nekim procjenama, tijekom Staljinove vladavine, oko 6 milijuna ljudi je raseljeno u Sovjetskom Savezu od 1920-ih do 1950-ih, kako bi se stanovništvo izmiješalo te tako nijedan narod ne bi bio homogen, što je on smatrao umanjivanjem prijetnje sovjetskoj državi. Nakon njegove smrti, Nikita Hruščov je 1956. osudio deportacije te je takva praska ukinuta.

                                     

3.2. 20. vijek Etničko čišćenje u jugoslavenskim ratovima

Pred početak jugoslovenskih ratova, odnosno neposredno pred početak i za vreme antibirokratske revolucije u drugoj polovini 1980-ih, mediji u Beogradu su sistematski optuživali Albance u SAP Kosovo, a posredno i tadašnje pokrajinske vlasti, da su odgovorni za tadašnji egzodus Srba i Crnogorca iz Pokrajine, odnosno da postoji dobro organizovani separatistički pokret čiji je cilj etnički čisto Kosovo. Isti izraz koristi i Nafi, fiktivni lik ekstremnog albanskog separatista u igranom filmu Opasni trag iz 1984. godine, kako bi opisao ciljeve svoje terorističke organizacije.

                                     

3.3. 20. vijek Etničko čišćenje u BiH

Tadeuš Mazovjecki, bivši predsednik poljske vlade, koga su Ujedinjene Nacije imenovale za opunomoćenog izaslanika za ljudska prava u bivšoj Jugoslaviji, u svom izveštaju iz 1992. izričito je ukazao da etnička čišćenja u Bosni nisu bila posledica nego cilj rata. On je napravio razliku između dva načina vođenja rata:

  • Etničkog čišćenja, koje su pre svega sprovodili Srbi.
  • Diskriminacije i zločina, koje su činile sve strane i.

U izvještaju UN se kaže da je etničko čišćenje od strane srpskih snaga bilo "sistematsko i očigledno dobro planirano". Za najbrutalnije vidove "etničkog čišćenja" na početku rata u BiH odgovorne su paravojne jedinice. Dve jedinice koje su odigrale veliku ulogu u etničkom čišćenju u BiH su "Četnici" Vojislava Šešelja i "Tigrovi" Željka Ražnjatovića Arkana. Ove paravojne jedinice su pokrenule operacije iz Republike Srbije, gde su se nalazili njihovi kampovi za obuku. Noel Malcolm takođe ocjenjuje da etničko čišćenje u BiH nije bilo samo popratna ratna pojava, već zapravo glavni dio političkog plana koji je trebalo ostvariti ratnim sredstvima, naime stvaranje homogenih srpskih područja koja će se na kraju moći pripojiti drugim srpskim područjima, pa i samoj Srbiji, kako bi se stvorila Velika Srbija.

Optuženo je i nekoliko hrvatskih generala i ratnih vođa za učešće u udruženom zločinačkom pothvatu sa ciljem da etnički očiste dijelove Bosne i Hercegovine, koju je trebalo priključiti "Velikoj Hrvatskoj".                                     

3.4. 20. vijek Etničko čišćenje u Hrvatskoj

Prema navodima tužilaštva Suda za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, tokom rata u Hrvatskoj oko 160.000 Hrvata je bilo proterano sa teritorija pod kontrolom srpskih snaga. Za nedjela etničkog čišćenja koje su počinili srpski dobrovoljci i JNA za vrijeme rata u Hrvatskoj bio je osuđen vođa pobunjenih Srba Milan Martić, kao i mnogi drugi politički i vojni lideri.

Takođe, haško tužiteljstvo smatra da je udruženi zločinački pothvat hrvatskog vođstva bio na delu za vrijeme akcije "Oluja". Vijeće je zaključilo da su hrvatske vojne snage i Specijalna policija počinili veliki broj zločina nad civilnim stanovništvom, u okviru udruženog zločinačkog pothvata koji je imao za cilj trajno uklanjanje srpskog stanovništva s područja Krajine, silom ili prijetnjom silom, što je predstavljalo i uključivalo deportaciju, prisilno premještanje i progon putem uvođenja restriktivnih i diskriminacijskih mjera, protupravnih napada na civile i civilne objekte, deportaciju i prisilno premještanje.                                     

3.5. 20. vijek Etničko čišćenje na Kosovu

Prema presudi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju "kosovskoj šestorki", srpske snage su u proleće 1999. "na organizovan način, uz značajnu upotrebu državnih resursa" sproveli široku kampanju nasilja nad albanskim civilima, s ciljem da ih proteraju sa Kosova i tako održe političku kontrolu Beograda nad pokrajinom. U okviru kampanje nasilja, Albanci su masovno proterivani iz svojih domova, ubijani, seksualno zlostavljani, dok su njihovi verski objekti uništavani.

Predsedavajući sudija Ijan Bonomi je izričući presudu rekao da su Hotimične akcije tih snaga tokom te kampanje izazvale odlazak najmanje 700.000 Albanaca sa Kosova u kratkom vremenskom periodu od kraja marta do početka juna 1999 ".

Kada je nakon 78 dana NATO bombardovanja Srbija bila primorana da se povuče sa Kosova, proterani Albanci su se vratili, ali su mnogi kosovski Srbi proterani.

                                     

4. 21. vijek

  • Progon Gruzijaca iz Južne Osetije odigrao se 2008. nakon rusko-gruzijskog rata kada su Južnu Osetiju - separatističku sjevernu regiju u sastavu Gruzije - zauzele vojne snage Ruske Federacije i Južne Osetije. Human Rights Watch HRW procjenjuje da je barem 22.000 Gruzijaca protjerano iz te regije, dok UNHCR navodi brojku od 15.000 osoba. Bilo je to prvo etničko čišćenje na tlu moderne Evrope 21. vijeka. Protjerivanje se odvijalo putem pljačke, paleži i uništavanja imovine i kuća Gruzijaca, kao i putem zastrašivanja i silovanja stanovništva.
  • 2012., sirijska pravoslavna crkva je izvjestila kako antivladini džihadisti provode progon sirijskih kršćana tijekom sirijskog rata.
                                     

5. Literatura

  • Colarusso, John, Richmond, Walter, The Conquest and Deportation of the Circassians.
  • Human Rights Watch 23.1. 2009. "Up in Flames: Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the Conflict over South Ossetia".
  • Hoppe, Hans-Joachim Von 2.10. 2011, Die Tscherkessen – ein unbekanntes Volk erwacht, Eurasisches Magazin.
  • Horvath, Csaba 2011, Ethno-demographic changes in the Caucasus 1860-1960, International Relations Quarterly.
  • Visoki povjerenik za ljudska prava UN-a 2008. "Ethnic Cleansing of Georgians Resulted from Russian Invasion and Occupation since August 8, 2008".

Users also searched:

etničko čišćenje, etničke grupe bosne i hercegovine. etničko čišćenje,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →