Back

Srpski jezik - jezici bosne i hercegovine. Prvu implicitnu kodifikaciju načinio je Sveti Sava. Najizrazitije njegovo delo u tom smislu predstavlja Karejski t ..                                               

Rumunski jezik

Ne zamijeni s romskim jezikom, romanskim jezicima ili rumončkim jezikom. rumunjski ili rumunski, najrašireniji i najbrojniji jezik iz grane istočnoromanskih jezika. Materinji je jezik za oko 25 milijuna ljudi, a ima status službenog jezika u Rumunjskoj, Moldaviji i Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

                                               

Srpskoslovenski jezik

Srpskoslovenski jezik je naziv za srpsku redakciju staroslovenskog jezika. Ova norma srpskog književnog jezika se koristila do ulaska ruskoslovenskog u upotrebu u XVIII veku. Ranije je smatrano da se ova norma razvila u Zeti i Zahumlju, na prostoru sa koga potiču najstariji sačuvani spomenici stvarani ovom redakcijom, ali se danas, na osnovu nekih jezičkih pojava, smatra da se ona razvila mnogo istočnije, bliže prvim centrima slovenske pismenosti na Balkanskom poluostrvu, Ohridu i Preslavu. Srpskoslovenski jezik uključuje tri redakcije, odnosno ustaljena pravopisa: Resavski, koji je nastao ...

                                               

Njemački jezik

Nemački jezik, je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najveće svetske jezike. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Nemačkim jezikom se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, u dve trećine Švajcarske, u dve trećine provincije Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije i u pograničnim delovima Danske. U Luksemburgu nem. Luxemburg, kao i u francuskim oblastima Alzas nem. Elsass i Lorena nem. Lothringen, starosedeoci ovih oblasti govore različitim nemačkim dijalektima, dok je deo stanovništva ovladao standardnim nemačkim posebno u L ...

                                               

Pandžapski jezik

Pandžapski jezik je jezik naroda Pandžabaca i regiona Pandžab u Pakistanu i Indiji. Iako je veoma prisutan u Pakistanu, tamo nije priznat kao zvanični jezik, već kao dijalekat.

                                               

Crkvenoslovenski jezik

Crkvenoslovenski jezik je liturgijski jezik u slovenskim pravoslavnim crkvama. Crkvenoslavenski se razvio iz staroslovenskog, koji se počeo upotrebljavati nakon misija Ćirila i Metodija. Sve do 19. veka crkvenoslovenski je bio najvažniji slovenski književni jezik. Jezik u onom obliku u kojem je stvoren za vreme Ćirila i Metodija naziva se staroslavenski ili starocrkvenoslovenski jezik. Danas je u svim slovenskim pravoslavnim crkvama u upotrebi ruska redakcija crkvenoslovenskog jezika. Zbog nedostatka štamparija i turske okupacije balkanski narodi uvoze ruske bogoslužbene knjige koje su i d ...

                                               

Mađarski jezik

Mađarski jezik je službeni jezik Republike Mađarske, jedan od šest službenih jezika Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i službeni jezik na lokalnom nivou u delovima Rumunije i Republike Slovenije. Pored toga, mađarski se govori i u delovima Slovačke, Ukrajine, Hrvatske i Austrije, ali u njima ne uživa status službenog jezika. Pripada ugro-finskoj grupi uralskih jezika. Njime govori 14.5 miliona ljudi. Pošto je mađarski jezik službeni jezik Mađarske, on je istovremeno i jedan od službenih jezika Evropske Unije. Mađarski jezik specifičan je po tome da, po logici indoevropskih jezika, ima vel ...

                                               

Srpska Despotovina

Posledice bitke na Kosovu bile su velike i teške po srpsku srednjovekovnu kneževinu. Najteže su bili pogođeni naslednici paloga kneza Lazara, udovica Milica i maloletni sinovi Stefan i Vuk. Kako je knez bio ugarski vazal i time podveo Srbiju pod formalan ugarski uticaj, ugarski kralj je želeo da eventualnog naslednika prihvati kao vazala. Premda je, pred Kosovsku bitku, bio pristao na sporazum sa Srbima i imao u Vuku Brankoviću pouzdanog pristalicu za prijateljsku politiku, on je ipak napao kneginju Milicu u jesen 1389. godine. Osetivši da bi je Vuk uz pomoć Ugara mogao nadjačati i uzeti v ...

                                               

Katalonski jezik

Katalonski je jezik romanske grupe koji je govori u Španiji, Andori, manjem delu Francuske i veoma malom delu Sardinije. Veoma je sličan susednom, oksitanskom jeziku), koji se govori u susednoj, uglavnom južnoj Francuskoj. Unutar Španije, katalonski je zvaničan, zajedno sa kastiljanskim španskim jezikom, u Kataloniji, na Balearskim ostrvima i Valensiji. Takođe, ovaj jezik se govori u delovima Aragona i Mursije. Unutar Francuske, katalonski se govori u Rusijonu. Na Sardiniji postoji jedan gradić, Algero, gde 30.000 ljudi govori katalonski. U tom sardinskom regionu, katalonski je zaštićen je ...

                                               

Српски рјечник

Добар повод својим противницима да појачају нападе на њега дао је тим што је у Рјечник унио велики број псовки. То је дјелимично урадио по наговору Копитара и Јакоба Грима. Грим се веома интересовао за псовке у српском језику и у преписци са Вуком је тражио њихов еквивалент у њемачком. Напади на Вукову реформу нису престали ни након 1847. која се рачуна као година Вукове побједе.

                                               

Engleski jezik

Engleski jezik je zapadnogermanski jezik koji potiče iz Engleske, a takođe se koristi kao maternji jezik u drugim državama Ujedinjenog Kraljevstva - Škotskoj, Velsu, i Severnoj Irskoj, u Republici Irskoj, SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi, i brojnim drugim zemljama. Engleski je trenutno četvrti najrasprostranjeniji maternji jezik na svetu, sa nekih 380 miliona govornika. Ima status lingva franka u mnogim delovima sveta, usled vojnog ekonomskog, naučnog, političkog i kulturnog uticaja Britanske Imperije u 18. i 19. veku i još jačeg globalnog uticaja Sjedinjenih Američkih ...

                                               

Kineski jezik

Kineski jezik je jezik, odnosno jezična skupina koja čini dio sino-tibetanske porodice jezika. Za kineski se često govori kako predstavlja jedan jezik, iako regionalne varijacije između različitih dijalekata često svojim opsegom odgovaraju razlikama među posebnim romanskim jezicima. Računa se da jedna petina svjetskog stanovništva govori kineski jezik u jednoj od njegovih formi. Kineski jezik u svojoj standardnoj mandarinskoj formi predstavlja službeni jezik NR Kine, Tajvana, Hong Konga, Macaua, te jedan od službenih jezika u Singapuru i Ujedinjenim narodima. U ostatku svijeta, zbog domina ...

                                               

Turski jezik

Turski jezik je turkijski jezik kojim se govori u Turskoj, Kipru, Bugarskoj, Grčkoj, Makedoniji i drugim zemljama bivšeg Osmanskog carstva. Turski govore i miloni turskih emigranata u Evropskoj uniji. Do 1928, turski jezik je pisan modifikovanom verzijom arapskog pisma. Od 1928. koristi se latinski alfabet sa 29 slova: -{A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z}-

Srpski jezik
                                     

Srpski jezik

Prvu implicitnu kodifikaciju načinio je Sveti Sava. Najizrazitije njegovo delo u tom smislu predstavlja Karejski tipik. On je prvi napravio oštar rez od staroslovenske norme prema srpskoslovenskoj jezičkoj normi. Izbacio je iz upotrebe nazalne vokale, koji su do tog vremena već dali svoje nenazalne reflekse. Kako su se poluglasnici do tog vremena ujednačili, on je izbacio znak za poluglasnik zadnjeg reda debelo jer i ostavio samo znak za poluglasnik prednjeg reda tanko jer, koje je označavalo poluglasnik srednjeg reda.

Sledeća reforma odvila se u Srbiji za vreme despota Stefana Lazarevića. Nju je obavio Konstantin Filosof napomena: ovog Konstantina ne treba mešati sa Ćirilom, koga su takođe zvali Konstantinom Filosofom, ta je ortografija poznata kao resavska škola. Ovaj pravopisni model odlikuje nazadnost u odnosu na Savin, što je, verovatno, bila posledica bugarskog obrazovanja Konstantina Filosofa. Bez fonoloških potreba uveden je ponovo znak za tvrdi poluglasnik, kao i određeni broj drugih pravopisnih pravila, čiji je cilj bio da se standardni srpskoslovenski jezik po svojim osobinama približi tadašnjoj bugarskoj normi.

Tokom razdoblja između 16. i 18. veka pismenost Srba je gotovo zamrla, a jedini značajan ostatak stare srednjovekovne kulture nalazio se u fruškogorskom manastiru Beočinu. Predstavnici te škole nazvani su Račani, jer su tu prebegli pred Osmanlijama iz starijeg manastira Rače u užičkom kraju. Najznačajniji predstavnik Račana bio je Gavril Stefanović Venclović. On je imao jasno izraženu dvojezičnost u svom pisanju: sakralne knjige je pisao po pravopisu resavske škole, dok je propovedi pisao narodnim jezikom, začuđujuće sličnim pravopisu i azbuci koje je sačinio Vuk Stefanović Karadžić više od veka posle njega.

U nedostatku srpskoslovenskih knjiga posle Velike seobe u južne i istočne delove Austrijskog carstva pre svega u današnju Vojvodinu, ali i u zabludi da je ruskoslovenski jezik stariji od srpskoslovenskog, sveštenstvo je prihvatanjem ruske pomoći za svoj zvanični jezik uzelo ruskoslovenski jezik, odnosno rusku redakciju staroslovenskog jezika. Taj jezik je i danas ostao zvaničan jezik Srpske pravoslavne crkve, a imao je velikog uticaja na tadašnji svetovni jezik. Danas se taj jezik naziva crkvenoslovenskim jezikom.

Kao odraz na zbivanja u sakralnoj jezičkoj normi nastao je svetovni književni jezik koji je bio mešavina vojvođanskih dijalekata, ruskoslovenskog i ruskog jezika: slavenosrpski jezik. Na tom je jeziku tokom 18. i 19. veka stvorena osnova za savremenu srpsku kulturu.

Tokom prve polovine 19. veka, uz pomoć tadašnjih vrhunskih filologa, kao što su braća Grim, i austrijskih vlasti, Vuk Stefanović Karadžić je napravio reformu pisma i pravopisa, praveći veliki rez između dotadašnje slavenosrpske kulture i novog standarda. Uz neznatne izmene, ta je norma i danas standardna.

Dijalekatska osnova tog standarda je istočnohercegovačka, ijekavska. Zamenom diftonga "ie" ekavskim "e", u većem delu tadašnje Srbije i u jugoistočnoj Austriji, centrima srpske kulture, stvorena je i druga, ekavska norma.

Vukov Pravopis je 1868. godine uveden zvanično u Srbiji. Između dva svetska rata dogovorom hrvatskih i srpskih lingvista promenjena su dva pravopisa. 1960. godine napisan je i ozvaničen Pravopis srpskohrvatskoga jezika, dok je 1994. godine prerađeni Pravopis iz 1960. godine objavljen kao Pravopis srpskoga jezika, a ozvaničen 1995. godine. Pravopis iz 1994. godine je i danas zvaničan u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori.

Srpska jezička norma nema pravogovor ortoepiju.

                                     
 • kojem se govori. srpski jezik hrvatski jezik bosanski jezik i crnogorski jezik su službeni nazivi koji se za srpskohrvatski jezik koriste od 1990 - ih
 • Romsko - srpski jezik ISO 639 - 3 SIL šifra: rsb je mešani jezik u kome učestvuju elementi srpskog južnoslovenskog jezika koji pripada srpskohrvatskom
 • 2009. prešla prag od 102.000 članaka. U srpskom jeziku postoje 4 varijante koje imaju jednaka prava. Srpski jezik koristi dva alfabeta, ćirilicu i latinicu
 • Autonomne Pokrajine Vojvodine, uz srpski jezik koji je služben u Republici Srbiji, uvodi se još pet službenih jezika koji se koriste na području Vojvodine
 • jezik je zasnovan na istočnim dijalektima bugarskog jezičkog prostora, dok je standardni srpski jezik zasnovan na zapadnim dijalektima srpskog jezika
 • patrijaršije koja je okupljala srpski narod. Na civilizacijskom polju, budući da se radilo o sličnim južnoslavenskim jezicima Austrija je smerala da nametne
 • crnogorski - srpski bosanski i hrvatski jezik Prilikom popisa 2011. stanovništvo se prema jeziku očitovalo ovako: Crnogorski: 229.251 37 Srpski 265.895
 • Slavenosrpskim jezikom Srpskoslovenski jezik je naziv za srpsku redakciju staroslovenskog jezika Ova norma srpskog književnog jezika se koristila do
 • nemačkog jezika u SRJ Nemačko - srpski i srpsko - nemački rečnik i prevod teksta Nemačko - srpski dvosmerni rečnik i prevodilac teksta Nemačko - srpsko - nemački
 • jezika, ali slično srpskom jeziku pundžabi ima tonski akcenat sa tri intonacije. Morfološki, pundžabi jezik je aglutinativni jezik sa tipičnim redom
                                     
 • slavonski bosanski srpski ili hrvatski Početkom 19. veka Srbi i Hrvati su koristili različite standarde književnog jezika U Srbiji je u zvaničnoj
 • manastiri na Svetoj gori od kojih je srpski Hilandar, bio zadužbina Stefana Nemanje, rodonačelnika najznačajnije srpske srednjevekovne dinastije. To je prevođenje
 • Mađarski jezik je službeni jezik Republike Mađarske, jedan od šest službenih jezika Autonomne Pokrajine Vojvodine Srbija kao i službeni jezik na lokalnom
 • sačuvani srpski pravni akt. Geneološki, staroslovenski jezik pripada grupi južnoslovenskih jezika i ne sme se mešati s praslovenskim jezikom drevnom
 • Društvo za srpski jezik i književnost u Hrvatskoj, neprofitna stručna organizacija koja okuplja znanstvene i stručne radnike na teritoriju Republike Hrvatske
 • srpskohrvatskoga jezika kojom govori 5, 5 milijona ljudi, prvenstveno u Hrvatskoj. Poput srpske bosanske i crnogorske varijante zajedničkog policentričnog jezika i
 • Terdžuman mevludski na jezik bosanski Carigrad 1909 Franjevci su 1894 g. otpisivali M. P. Desančiću da ne govore srpski nego bosanski. Gradonačelnik
 • Valensiji naziva valensijanskim jezikom i razlikuje se u izvesnoj meri od katalonskog iz Katalonije slično razlikama srpskog i hrvatskog Valensijanski
 • izdanja i bila u upotrebi do 1911., s tim što od 1908. godine nosi naziv Gramatika srpsko - hrvatskog jezika Gramatika Bosanski jezik Srpskohrvatski jezik
 • jezik neprihvatljivim u srpskom jezičkom standardu, u srpskom standardnom jeziku Tj. kad se ovaj naziv prevede na srpski on glasi bošnjački jezik
 • гласовне промјене, а прикључена му је и Граматика српскога језика коју је 1824. године на немачки језик превео Јакоб Грим. Речи у рјечнику биле су акцентоване
                                     
 • Hercegovini dobili prefikse izvedene od pridjeva srpski Srpski Brod Brod Srbinje Foča Srpsko Sarajevo Istočno Sarajevo itd. Kasnije su mnogim
 • kosovske simbolike. Srpski patrijarh je svečano ustoličen u Peći 28. avgusta 1924. godine. Na čelu Srpske pravoslavne crkve je patrijarh srpski koga bira Sveti
 • 2015. Engleski jezik na Wikimedijinoj ostavi Engleski jezik nа Wikipediji Onlinerecnik.com - Najbolji engleski rečnik - prevod na srpski francuski, nemački
 • Kineski jezik trad. kin. 漢語, uprošć. kin. 汉语, pin. Hànyǔ trad. kin. 華語, uprošć. kin. 华语, pin. Huáyǔ trad. kin. 中國話, uprošć. kin. 中国话, pin. Zhōngguóhuà
 • listovi okreću s leve na desnu stranu listovi u novinama štampanim na srpskom jeziku kod čitanja se okreću sa desne na levu stranu Lashkari Zaban Zaif
 • ile hareket etmelidirler. Turski jezik na Wikimedijinoj ostavi Turski jezik nа Wikipediji Srpsko - turski i tursko - srpski rečnik Turski rečnik na internetu
 • Patrijarh Srpski Pavle svjetovno ime Gojko Stojčević. 11. rujan 1914 - 15. novembar 2009. je bio 44. patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Srpski patrijarh
 • diijalekt je zargari iz Irana. Romski jezici pripadaju centralnim indoarijskim jezicima Romsko - srpski jezik Romani, Balkan web srpsko - romski rečnik
 • Pojedini srpski akademici su ponekad zloupotrebljavali nauku zarad pružanja potpore političkim ciljevima srpske države. Jovan Cvijić, predsednik Srpske kraljevske

Users also searched:

srpski jezik, jezici bosne i hercegovine. srpski jezik,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →