Back

Jezici Bosne i Hercegovine - Jezici Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, Južnoslovenski jezici, Pasoš Bosne i Hercegovine, Jezici Evrope ..                                               

Jezici Bosne i Hercegovine

Jezici Bosne i Hercegovine je pojam koji pokriva sve jezike koji se koriste na tlu Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je trojezična država gdje većina stanovništva govori jedan od tri službena jezika. Manjine koje žive u Bosni i Hercegovini koriste se svojim jezicima u međusobnoj komunikaciji.

                                               

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine je najviši pravni akt Federacije Bosne i Hercegovine. Donesen je na sjednici Ustavotvorne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine 30. marta 1994. godine, pod predsjedavanjem Mariofila Ljubića nedugo nakon postizanja Washingtonskog sporazuma.

                                               

Južnoslovenski jezici

Južnoslovenski jezici su jedna od tri grane slavenskih jezika koja je geografski razdvojena od govornika ostalih slavenskih jezika pojasom gdje se govori njemački, mađarski i rumunjski jezik. Južnoslavenskim jezicima govori preko 30 miliona ljudi u Jugoistočnoj Evropi. Sami južnoslavenski jezici se dijele na istočnu i zapadnu grupu. === Klasifikacija === Južnoslavenski standardni jezici Makedonski jezik. Istočna grupa Bugarski jezik. Srpskohrvatski jezik. Slovenski jezik. Zapadna grupa. S obzirom na diskusije u vezi klasifikacije južnoslavenskih jezika potrebno je skrenuti pažnju na to da ...

                                               

Pasoš Bosne i Hercegovine

Pasoš Bosne i Hercegovine je javna putna isprava koja se državljaninu Bosne i Hercegovine izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Bosne i Hercegovine. Pasoš Bosne i Hercegovine se izdaje za neograničen broj putovanja. Građanima Bosne i Hercegovine nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju, Republiku Tursku, Republiku Albaniju, Republiku Hrvatsku, kao i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma.

                                               

Jezici Evrope

Većina jezika Evrope pripada indoevropskim jezicima. Drugi po redu slijede ugrofinski jezici a nakon njih ostale skupine. Od priznatih jezika Evrope njihov broj po državama iznosi: Albanija 7, ukupno 7, Andora 3, ukupno 5, Austrija 9, ukupno 20, Belgija 10, ukupno 29, Bjelorusija 2, ukupno 11, Bosna i Hercegovina 4, ukupno 8, Bugarska 11, ukupno 16, Crna Gora 4, ukupno 4, Češka 10, ukupno 20, Danska 7, ukupno 13, Estonija 2, ukupno 18, Finska 12, ukupno 23, Francuska 23, ukupno 62, Gibraltar 2, ukupno 3, Grčka 14, ukupno 24, Hrvatska 7, ukupno 22, Irska 5, ukupno 5, Island 2, ukupno 2, Ita ...

                                               

Srpskohrvatski jezik

Ћирилична верзија Srpskohrvatski ili hrvatskosrpski je najveći južnoslavenski jezik koji kao materinski govori oko 19 mil. ljudi na prostoru Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, u kojima pod različitim nazivima ima status službenog jezika. Poput drugih većih evropskih jezika, taj zajednički jezik Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca je policentrični standardni jezik jer se sastoji od svojih standardnih varijanata: hrvatske, srpske, bosanske i crnogorske.

                                               

Srpski jezik

Prvu implicitnu kodifikaciju načinio je Sveti Sava. Najizrazitije njegovo delo u tom smislu predstavlja Karejski tipik. On je prvi napravio oštar rez od staroslovenske norme prema srpskoslovenskoj jezičkoj normi. Izbacio je iz upotrebe nazalne vokale, koji su do tog vremena već dali svoje nenazalne reflekse. Kako su se poluglasnici do tog vremena ujednačili, on je izbacio znak za poluglasnik zadnjeg reda debelo jer i ostavio samo znak za poluglasnik prednjeg reda tanko jer, koje je označavalo poluglasnik srednjeg reda. Sledeća reforma odvila se u Srbiji za vreme despota Stefana Lazarevića. ...

                                               

Bosanski jezik

Bosanski je standardna varijanta srpskohrvatskoga jezika koju maternjom smatraju Bošnjaci i mnogi drugi ljudi iz Bosne i Hercegovine. Bosanskom varijantom govori od 2 do 2.4 miliona ljudi: u Bosni i Hercegovini, u susjednim zemljama Srbiji i Crnoj Gori, Hrvatskoj i Kosovu te u zapadnoj Evropi i Sjevernoj Americi, kao i neutvrđen broj iseljenika u Turskoj. U bosanskoj varijanti se koriste dva ravnopravna pisma: latinica i ćirilica. Sadrži nešto veći broj turcizama zbog utjecaja orijentalne kulture.

                                               

Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima

Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima je evropski ugovor usvojen 1992. godine pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope kako bi se na osnovu nje zaštitili i promovisali tradicionalni regionalni i manjinski jezici u Evropi. Usvajanju povelje predhodio je kongres predstavnika lokalnih vlasti iz raznih evropskih zemalja budući da je uključivanje regionalnih i lokalnih vlasti bilo neophodno za uspješno provođenje povelje. Tekst povelje sastavljen je od strane članova skupštine Vijeća Evrope na osnovu preporuka sa predhodnog kongresa. Povelja se odnosi isključivo na jezike koji se trad ...

                                               

SAO Hercegovina

Srpska autonomna oblast Hercegovina je bila srpska autonomna oblast nastala u SR BiH, SFRJ, 1991. godine. Proglašena je odlukom Skupštine Zajednica opština Istočne Hercegovine. Kasnije je uključena u Republiku Srpsku. SAO Hercegovina se nalazila u oblasti Hercegovine, tačnije u njenom istočnom delu. Takođe se nazivala i SAO Istočna Hercegovina, ili SAO Stara Hercegovina. Na čelu SAO Istočne Hercegovine i njen idejni vođa je bio kozački ataman Božidar Vučurević, gradonačelnik Trebinja. SAO Hercegovina je formirana od zajednice opština poznatije kao Zajednica opština Istočne Hercegovine, koj ...

                                               

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, poznat i po skraćenici INGEB, javna je bosanskohercegovačka naučna ustanova, članica Univerziteta u Sarajevu. Afilijacijski je centar Međunarodnog centra za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, koji je osnovan kao specijalni projekat UN organizacije za industrijski razvoj Osnovan je pod nazivom: "Centar za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju" 1988. godine uz podršku Vlade SR BiH, ANUBiH i velikih bosanskohercegovačkih privrednih sistema. Aktom osnivanja, povjerena mu je funkcija kreatora i nosioca sveukupnog naučnog i stručnog ra ...

                                               

SAO Sjeverna Bosna

SAO Sjeverna Bosna je bila srpska autonomna oblast u SR BiH. Postojala je od 1991. do 1992, kada se ujedinila sa ostalim srpskim oblastima BiH i oformila Republiku Srpsku. Glavni grad je bio Doboj.

                                               

Hrvatski jezik

Hrvatski, standardna varijanta srpskohrvatskoga jezika kojom govori 5.5 milijona ljudi, prvenstveno u Hrvatskoj. Poput srpske, bosanske i crnogorske varijante zajedničkog policentričnog jezika, i hrvatskoj varijanti je u osnovici štokavica.

                                     

Jezici Bosne i Hercegovine

 • Jezici Bosne i Hercegovine je pojam koji pokriva sve jezike koji se koriste na tlu Bosne i Hercegovine Bosna i Hercegovina je trojezična država gdje
 • Otomansko carstvo 1463, a Hercegovina 1482.Nastaje spajanje Bosne i Hercegovine Ubrzo islam prihvataju slavenski stanovnici Bosne različitih vjera: pripadnici
 • Federacija Bosne i Hercegovine FBiH je jedan od dva entiteta koji sačinjavaju Bosnu i Hercegovinu i zauzima 51 teritorije. Uspostavljeni su Washingtonskim
 • Federacije Bosne i Hercegovine je najviši pravni akt Federacije Bosne i Hercegovine Donesen je na sjednici Ustavotvorne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine
 • različitim južnoslavenskim jezicima: Slavenski jezici Istočnoslavenski jezici Zapadnoslavenski jezici Slavistika Policentrični jezik Standardni jezik
 • Pasoš Bosne i Hercegovine je javna putna isprava koja se državljaninu Bosne i Hercegovine izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak
 • jedan je od dva entiteta koji sačinjavaju Bosnu i Hercegovinu Drugi entitet je Federacija Bosne i Hercegovine Glavni grad Republike Srpske je Sarajevo
 • državu Bosnu i Hercegovinu drugi entitet je Federacija Bosne i Hercegovine Republika Srpska je priznata na 49 teritorije Bosne i Hercegovine a Federacija
 • Tirolski austro - bavarski jidiš nisko frankonijski jezici afrikaans nizozemski limburški niskonjemački jezici zapadni niskonjemački istočni niskonjemački plautdietsch
 • koji kao materinski govori oko 19 mil. ljudi na prostoru Bosne i Hercegovine Crne Gore, Hrvatske i Srbije, u kojima pod različitim nazivima ima status službenog
 • današnjoj Vojvodini i Vojnoj Krajini, kao i u Bosni i Hercegovini i Dalmaciji. Tokom vladavine Turaka posebnu potrebu su imali delovi srpskog i hrvatskog etniciteta
 • Centar za demografsku genetiku akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine skraćeno CDG - ANUBiH osnovan je 15. 7. 2020, Odlukom br: 1 - 01 - 1 - 246 - 6 20
                                     
 • smatraju Bošnjaci i mnogi drugi ljudi iz Bosne i Hercegovine Bosanskom varijantom govori od 2 do 2, 4 miliona ljudi: u Bosni i Hercegovini 1, 7 - 1, 8 miliona
 • jezicima na engleskom jezici zaštićeni poveljom na engleskom jezici zaštićeni poveljom na njemačkom Tekst povelje na engleskom i francuskom jeziku Tekst
 • Zajednica opština Istočne Hercegovine 12. septembra 1991. godine. Obuhvatala je predeo Hercegovine odnosno Istočne Hercegovine sa većinskim srpskim stanovništvom
 • 2007 Biodiverzitet sisara Bosne i Hercegovine Katalog. INGEB, Sarajevo, Bosna I Hercegovina Ibrulj S., Haverić S. i Haverić A. 2008 Citogenetičke
 • ostalim srpskim oblastima BiH i oformila Republiku Srpsku. Glavni grad je bio Doboj. Srpske autonomne oblasti u Bosni i Hercegovini novembar 1991 Rat u BiH
 • Sjeverna Bosna Kraljevina Bosna njem. Königreich Bosnien ili Dio Kraljevine Bosne lat. Regni Bosniae Pars je bila teritorija pod upravom Habzburške
 • teritoriju današnjih država Bosne i Hercegovine Severne Makedonije, Srbije i Crne Gore, i najveći deo današnje Slovenije i Hrvatske. Na čelu monarhije
 • Bosne i Hercegovine Mostar 2006. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine lirika, epika, retorika, Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u
 • 2007 Biodiverzitet sisara Bosne i Hercegovine Katalog. INGEB, Sarajevo, Bosna I Hercegovina Ibrulj S., Haverić S. i Haverić A. 2008 Citogenetičke
 • Birač i tada nastaje Srpska autonomna oblast Romanija - Birač, koja 9. januara 1992. godine ulazi u sastav Srpske Republike Bosne i Hercegovine Srpske
                                     
 • dijelu Bosne i Hercegovine bio je izložen orkestriranom pritisku nacionalističkih medija i pojedinaca, što je rezultiralo uvredama, prozivkama i prijetnjama
 • godine zbog dolaska velikog broja izbjeglica i raseljenih lica iz Bosne i Hercegovine te je broj od oko 50 udruženja dostiglo u januaru 1994. 1997: 53
 • Hrvati i nešto Bošnjaci u zapadnoj polovini Bosne i Hercegovine istočnobosanski ne novoštokavski ijekavski Ovim dijalektom govore većinom Bošnjaci i manje
 • Bosni i Hercegovini Udruženje u Bosni i Hercegovini održalo je svoju osnivačku skupštinu 14. Marta 2009. godine. Međutim, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
 • Prnjavor, Sanski Most, Šipovo, Laktaši i Teslić. 24. oktobra 1991. formira se Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u kojoj je većinu imala Srpska
 • razvoja južne regije može se usporediti sa zemljama poput Bosne i Hercegovine Bugarske i Lavije. Urugvaj, u kojem nepismenost tehnički ne postoji, dostiže
 • nadbiskup podrijetlom iz Bosne i Hercegovine naslovni nadbiskup Sarsenteruma, od 2. prosinca 2009. apostolski nuncij u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru te istodobno
 • Semberija je bila poznata i pod nazivom SAO Semberija i Majevica, ili SAO severoistočna Bosna Srpske autonomne oblasti u Bosni i Hercegovini septembar 1991 Srpske

Users also searched:

jezici bosne i hercegovine,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →