Back

Pravo u Bosni i Hercegovini - Islam u Bosni i Hercegovini, Pojava kršćanstva u Bosni i Hercegovini, Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. ..                                               

Islam u Bosni i Hercegovini

Bošnjaci su većinom muslimani. Oni su uglavnom hanefijski suniti, iako su sufije imali veliki historijski uticaj na ovim prostorima. Međutim, zbog savremenih uticaja tokom prethodnih 75 godina danas ima i ateista, agnostika i deista Bošnjaka. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine je glavna zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini.

                                               

Pojava kršćanstva u Bosni i Hercegovini

Najranije crkvene organizacije u Bosni i Hercegovini počinju se organizovati nakon što je hrišćanstvo 391. godine postalo državnom vjerom u Rimskom carstvu. Kraj 4. i početak 5. st. je vrijeme početka hristijanizacije okolnih ruralnih prostora u zaleđu jadranske obale. U nepovoljnim ekonomskim i društvenim uslovima 5. stoljeća, nije bilo intenzivnije gradnje crkava. Do nje dolazi tek pod upravom Istočnih Gota. Tokom njihove uprave, do početka bizantsko-gotskog rata, dovršena je hristijanizacija. Drugi val izgradnje crkava uslijedio je po okončanju bizantsko-gotskog rata. Na području nekada ...

                                               

Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013.

Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. je proveden u periodu od 1. do 15. oktobra 2013. godine, prema stanju na dan 30. septembra 2013. godine u 24:00 sata, što se smatra referentnim datumom popisa. Popis je trebao biti organiziran od 1. do 15. aprila 2013. godine, prema stanju na dan 31. marta 2013. godine, ali je zbog tehničkih manjkavosti opaženih tokom probnog popisa provedenog 2012. godine bio odgođen za oktobar.

                                               

Bosanski genocid

Pod pojmom bosanski genocid ili genocid u Bosni i Hercegovini se uglavnom misli: bilo na Srebrenički genocid izvršen od strane snaga srpske vojske u Srebrenici jula 1995, sa ciljem uništenja svih Bošnjaka u tom području, ili na genocid u širem kontekstu označavajući zločin protiv čovječnosti i ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992 do 1995 godine. Zavisno od različitih sudskih odluka Bošnjaci su bili žrtve genocida 1992. godine u dolini rijeke Drine, na području Doboja kao i 1995. godine tijekom genocida u Srebrenici. Pojmom bosanski genocid se opisuje kapmanja etničkog čiš ...

                                               

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, pored klasičnog zadatka koji se odnosi na zaštitu ustavnosti, ostvaruje u pojedinim vrstama sporova i neposredniju vezu sa sudskom odnosno zakonodavnom vlašću. Nadležnosti Ustavnog suda su definirane u čl. VI / 3. i IV / 3. Ustava.

                                               

Rimske ceste u Bosni i Hercegovini

Rimske ceste u Bosni i Hercegovini i njihova izgradnja predstavljale su usvajanje vrijednosti i tekovina rimske civilizacije. Rimljani su za transport robe ili za putovanja koristili i vodene puteve:Sava, Drina, Neretva, Vrbas, Bosna, Trebišnjica, Una i njihove pritoke.

                                               

Bosna (rijeka)

Bosna je rijeka u Bosni i Hercegovini. Izvire iz kraških vrela u selu Vrutci u blizini Ilidže u podnožju planine Igman na 500 m nadmorske visine. Sam lokalitet izvora se naziva Vrelo Bosne i poznato je sarajevsko izletište. Rijeka Bosna protiče centralnim dijelom Bosne, a kod Bosanskog Šamca se ulijeva u rijeku Savu te pripada crnomorskom slivu. U rimsko vrijeme rijeka se zvala Basana ili Basin i historičari smatraju da je po njoj i nastala riječ Bosna. U gornjem toku, od izvora do Zenice, protiče kroz Sarajevsko, Visočko, Kakanjsko i Zeničko polje koja razdvajaju sutjeske. U srednjem toku ...

                                               

Autonomna pokrajina Zapadna Bosna

Autonomna pokrajina zapadna Bosna je bila samoproglašena i nepriznata država na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine koja je postojala tokom završnih godina rata u Bosni i Hercegovini. Zauzimala je dijelove Cazinske Krajine. Prvobitno je proglašena kao autonomna pokrajina, da bi kasnije proglasila nezavisnost od Bosne i Hercegovine kao Republika zapadna Bosna. Osnovana je na područjima naseljenima Bošnjacima u tzv. bihaćkom džepu, koje su tada bile pod opsadom srpskih snaga, njeni osnivači su se zalagali za politiku kolaboracije sa srpskim državnopravnim entitetima - Republikom Srpskom ...

                                               

Bosna i Hercegovina u Rimskom carstvu

Bosna i Hercegovina u Rimskom carstvu našla se nakon osvajanja Oktavijana Avgusta od 35-32. god. p.n.e. Poslednji vladar bio je vizantijski car Manojlo Komnin godine.

                                               

Nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini

Nacionalne stranke je izraz koji se u Bosni i Hercegovini koristi za političke stranke nacionalističke ideologije, odnosno koje prvenstveno okupljaju pripadnike jedne od tri vodeće nacije, odnosno konstitutivna naroda BiH. Izraz nacionalne stranke se prvi put počeo koristiti pred prve demokratske izbore 1990. godine nakon što su se nakon ustavnih promjena takve stranke nastojale isprofilirati kao najjednostavnija i najpouzdanija alternativa tada vladajućem Savezu komunista BiH. Prve tri nacionalne stranke su bile Stranka demokratske akcije, koja je tada okupljala Muslimane, Srpska demokrat ...

                                               

Univerzitet u Sarajevu

Univerzitet datira iz 1531. godine, kada je Gazi Husrev-beg u Sarajevu utemeljio Hanikah, visoku školu sufijske filozofije, koja je 1537. godine dopunjena ustanovom na kojoj se izučavaju islamske nauke. S tim u vezi njegovane su tri discipline klasičnih katoličkih univerziteta: teologija, pravo i filozofija, a postojala je i univerzitetska biblioteka. U Austro-Ugarskom periodu, 1887. godine, otvara se Šerijatska sudačka škola, kao petogodišnja viša škola. Savremena historija Univerziteta u Sarajevu počela je otvaranjem prvih svjetovnih visokoškolskih institucija uoči 2. svjetskog rata. Otv ...

                                               

Ustanak u NDH

Ustanak u Hrvatskoj izbio je leta 1941, odmah po osnivanju Nezavisne Države Hrvatske. Započeo je kao odbrambeni ustanak Srba koji su pred ustaškim progonom otišli u zbegove, da bi ga ubrzo poveli četnici i partizani. Ustanci su gotovo istovremeno izbili u Bosanskoj krajini, Lici, na Kordunu, Baniji, Romaniji, Majevici i Ozrenu, u Hercegovini. Ustanak je uglavnom organizovala Komunistička partija Jugoslavije, sem u Hercegovini, gde su borbe počele spontano još juna 1941. kao vid životne samoodbrane Srba od ustaških pokolja. Spontani faktor je imao odlučujući uticaj i na ustanke Srba u drugi ...

                                     

Pravo u Bosni i Hercegovini

 • u Bosni i Hercegovini postoji i određen broj deklariranih ateista. Sloboda vjeroispovijesti je propisana i zagarantirana Ustavom Bosne i Hercegovine kroz
 • započet jula 1875. u Hercegovini 1878. na Berlinskom kongresu je odlučeno da Austro - Ugarska ima pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu 1908. Austro - Ugarska
 • Bosne i Hercegovine je glavna zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini Islam se prvi put značajno pojavljuje u Bosni sa dolaskom Osmanlija u 15. vijeku
 • Austro - Ugarska je dobila pravo da u ime uvođenja reda okupira dotadašnji osmanski Bosanski vilajet, u kom je pored Bosne bila i Hercegovina Krajina i Novopazarski
 • U Bosni i Hercegovini živi preko milion stanovnika pravoslavne vjeroispovijesti. Velika većina njih su pripadnici srpskog naroda. Nakon ukidanja Pećke
 • Rat u Bosni i Hercegovini je izraz za oružani sukob koji se odvijao na prostoru današnje Bosne i Hercegovine od proljeća 1992. do jeseni 1995. Uzrok rata
 • ozbiljna prirodna opasnost u SR Bosni i Hercegovini Klima SR Bosne i Hercegovine je bila umjereno kontinentalna sa toplim ljetima i hladnim zimama. Područja
 • tumače se kao seksualna orijentacija i rodni identitet. U Bosni i Hercegovini postoji više organizacija koje rade za i sa LGBTIQ osobama: Udruženje Q, osnovano
 • organizacije u Bosni i Hercegovini počinju se organizovati nakon što je hrišćanstvo 391. godine postalo državnom vjerom u Rimskom carstvu. Kraj 4. i početak
 • jedini ostaci paleolitske likovne umjetnosti u Bosni i Hercegovini Područje današnje Bosne i Hercegovine je naseljeno od doba neolita mlađe kameno doba
                                     
 • Srednjovjekovna Bosna je bila feudalna država koja je postojala u srednjem vijeku na području današnje Bosne i Hercegovine Srednjovjekovna Bosna je prvo bila
 • Hercegovini a u periodu od juna do jula 1942. ofanziva na Kozari. Ove su operacije presekle razvoj oružanog ustanka u istočnoj Bosni i Hercegovini u
 • današnjih dana, iako u znatno manjem broju negdje oko 1.000 bosanskih Jevreja danas živi u Bosni i Hercegovini Veliki broj Jevreja u gradskim sredinama
 • genetičara u Bosni i Hercegovini GENuBiH je nestranačko, nepolitičko, nevladino udruženje građana okupljenih oko zajedničke ideje promovisanja, razvoja i popularizacije
 • Bosne i Hercegovine je organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine Ponekad je u upotrebi i termin Vlada Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
 • otpor lokalnih velikaša u Hercegovini Prve godine osmanlijske vlasti u Bosni je karakterizirala borba za prevlast između Osmanlija i Mađarske, pri čemu su
 • u Bosni i Hercegovini Glavni članci: Historija srednjovjekovne Bosne i Historija srednjovjekovne Srbije Srednjevekovna Bosna preteča današnje Bosne
 • stanovništva, određeni broj Srba živi i u drugom entitetu Bosne i Hercegovine Federaciji Bosne i Hercegovine U Bosni i Hercegovini Srbi naseljavaju oblasti Bosansku
 • da: nova situacija stvorena u Bosni i Hercegovini ne zadire u prava Srbije. Austro - Ugarska tom izjavom dobila zadovoljenje i smatrala se pobjednicom. Berlinskim
 • Semberija, SAO Romanija, SAO Hercegovina SAO Severna Bosna Republika Srpska 1992 - 1995 Rat u Bosni i Hercegovini i Dejtonski sporazum Republika Srpska
 • vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine je bio najviši državni organ antifašističkog pokreta u Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata
 • stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. je proveden u periodu od 1. do 15. oktobra 2013. godine, prema stanju na dan 30. septembra 2013. godine u 24: 00 sata
                                     
 • genocid ili genocid u Bosni i Hercegovini se uglavnom misli: bilo na Srebrenički genocid izvršen od strane snaga srpske vojske u Srebrenici jula 1995
 • međunarodna mirovna plana su nuđena prije i tokom rata u Bosni i Hercegovini od strane diplomata Evropske ekonomske zajednice i Organizacije ujedinjenih nacija
 • historicizma u Bosni i Hercegovini pripada kraju XIX vijeka, kada se Bosna i Hercegovina našla pod protektoratom Austro - Ugarske. Dominantna struja u evropskoj
 • Rat u Bosni i Hercegovini te stabilizirao područje. Ustavom se naglašava da Bosna i Hercegovina nastavlja pravni kontinuitet Republike Bosne i Hercegovine
 • Hrvati su danas jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini uz Bošnjake i Srbe. Žive pretežno u Federaciji BiH, jezik imenuju hrvatskim te mahom
 • u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Osnovana je od strane vojnog i političkog vrha Hrvata u Bosni i Hercegovini HDZ BiH i HVO
 • je u Maloj Aziji pod uticajem islamske umjetnosti i razvijala se i širila istovremeno sa osmanskom državom. Kad se pojavila na Balkanu i Bosni i Hercegovini
 • u Parizu. Dejtonski sporazum, potpisan od strane tri predjednika država učesnica u ratu u Bosni i Hercegovini - Alije Izetbegovića, Franje Tuđmana i Slobodana

Users also searched:

pravo u bosni i hercegovini,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →