Back

Organizacije - Organizacija, Međunarodna organizacija, Neprofitna organizacija, Nevladina organizacija, Teritorijalna organizacija Srbije, Ahnenerbe, Arhiv ..                                               

Organizacija

Organizacija je društveni ustroj kojim se postižu neki zajednički ciljevi, a koji kontroliše svoje vlastitie performanse, te koji ima neke granice, koje ga odvajaju od okoline. Sama riječ potiče od grčke riječi ὄργανον, koja znači alat. Termin se koristi i u govornom i u načnom jeziku. Organizacija je višeznačni termin, čija upotreba bez poznavanja sadržaja pojmova na koje se odnosi može dovesti do zabluda i nesporazuma. Osnovna četiri značenja pojma "organizacija" su: Skup aktivnosti koje su preduzete sa ciljem da se uspostave takve funkcionalne relacije između elemenata objekta koje će o ...

                                               

Međunarodna organizacija

Međunarodna organizacija je organizacija čiji doseg i oblast dejstva obuhvata više država. Raspoznajemo dve osnovne vrste ovih organizacija, a to su: Međunarodne međudržavne organizacije, čije članice su suverene države, i. Međunarodne nevladine organizacije, koje su formalno privatne organizacije. Pojam međunarodna organizacija pre svega se odnosi na međudržavne organizacije.

                                               

Neprofitna organizacija

Termin neprofitne organizacije koristi se kao široki termin koji obuhvata sve organizacije koje su poznate kao dobrotvorna društva, neprofitne, nevladine organizacije, privatne volonterske organizacije, građanske društvene, udruženja građana itd. Termin "ne-za profit" preferira se umesto "ne-profit" da bi se istakao definirajući kriterijum, odnosno namera organizacije da ne pravi profit za privatni dobitak. Moguće je da takva organizacija ustvari pravi profit s vremena na vreme, ali osnovna svrha nije da bilo koji deo bilo kog profita ide za privatnu dobit. Glavna razlikujuća karakteristik ...

                                               

Nevladina organizacija

Nevladine organizacije su specifična forma organizovanja građana. Termin se masovno koristi od 1983. nakon što je Ronald Reagan osnovao National Endowment for Democracy kao paradržavnu instituciju za financiranje nevladnih organizacija koje rade na promicanje demokratije. Sam pojam nevladine organizacije je usko povezan sa pojmom civilnog društva. Pored termina "nevladina organizacija" koristi se i termin "udruženje građana".

                                               

Spisak esencijalnih lekova Svetske zdravstvene organizacije

Spisak esencijalnih lekova Svetske zdravstvene organizacije je spisak esencijalnih lekova koji je formirala Svetska zdravstvena organizacija. Ovaj spisak je baziran na 17. izdanju iz marta 2011. Spisak je privi put objavljen 1977 i obnavlja se svake dve godine. Šesnaesto izdanje za odrasle osobe i drugo izdanje za decu su objavljeni marta 2009. Sedamnaesto izdanje za odrasle i treće izdanje za decu su objavljeni marta 2011.

                                               

Teritorijalna organizacija Srbije

Republika Srbija je uređena Zakonom o teritorijalnoj organizaciji, usvojenim u Narodnoj Skupštini 29. decembra 2007. godine. Prema Zakonu, teritorijalnu organizaciju Republike Srbije kao teritorijalne jedinice čine: opštine, gradovi i Grad Beograd i autonomne pokrajine - kao oblici teritorijalne autonomije. Teritoriju lokalnih samouprava čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština koja ulaze u sastav ovih jedinica lokalne samouprave. Granice jedinica lokalne samouprave utvrđene su granicama odgovarajućih katastarskih opština sa njene teritorije. Naseljeno mesto je deo terit ...

                                               

Društveno-političke organizacije u SFRJ

Društveno-političke organizacije u SFRJ, organizacije u koje su se na osnovu Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije radni ljudi slobodno organizirali na klasnim socijalističkim osnovama i u kojima su vršili svoju političku djelatnost, u skladu s ciljevima i zadacima utvrđenim njihovim programom i statutom. Te organizacije bile su: Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije SSRNJ. Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije SUBNOR. Savez socijalističke omladine Jugoslavije SSOJ. Savez sindikata Jugoslavije SSJ. Savez ratnih vojnih invalida Jugoslavije ...

                                               

Svjetska trgovinska organizacija

Svjetska trgovinska organizacija je međunarodna organizacija koja predstavlja institucionalni i pravni okvir multilateralnog trgovinskog sustava u područjima carina i trgovine robama, uslugama i intelektualnom vlasništvu. Osnovana je i službeno je otpočela s radom 1. siječnja 1995. godine. Sjedište Organizacije je u Ženevi Švicarska, a ukupno broji 150 država članica. Generalni direktor organizacije je Pascal Lamy od 2005.

                                               

Organizacija američkih država

Organizacija američki država ili u originalu Organization of American States je međunarodna organizacija 35 američkih država, sa sjedištem u Washingtonu, SAD. Osnovana je 1948. godine, potpisivanjem Povelje Organizacije američkih država, a koja je stupila na snagu 1951. godine.

                                               

Organizacija za zabranu hemijskog oružja

Organizacija za zabranu hemijskog oružja je međunarodna organizacija sa sedištem u Hagu, Holandija. Osnovna funkcija organizacije je da kontroliše da li zemlje potpisnice konvencije o zabrani hemijskog oružija poštuju istu. Organizacije je 2013. dobila Nobelovu nagradu za mir uz obrzloženje Nobelovog komiteta da je organizacija uz konvenciju o zabrani hemijskog oružja "definisala upotrebu hemijskog oružja tabuom po međunarodnom pravu".

                                               

Unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija

Unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija, poznata po svom akronimu VMRO, je bila makedonska revolucionarna oslobodilačka organizacija u makedonskim i trakijskim oblastima Otomanskog carstva. Cilj VMRO-a je bilo pripajanje celog regiona Bugarskoj. Nakon Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, nezadovoljna pripajanjem Vardarske Makedonije Srbiji, VMRO je uz podršku Bugarske nastavila oružanu borbu, čime je stekla reputaciju terorističke organizacije. Pripadnik VMRO Vlado Černozemski izveo je 1934. godine atentat u Marseju na jugoslovenskog kralja Aleksandra I Karađorđevića. Organiz ...

                                               

Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju

Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju je najveća svjetska međudržavna organizacija orijentirana za pitanje bezbjednosti. Mandat joj uključuje oblasti kao kontrola naoružanja, ljudska prava, sloboda štampe i pošteni izbori. Većina personala, koji broji oko 3.500 ljudi, je angažiran na terenu, a samo 10% u sjedištu. OSCE je ad hoc organizacija osnovana temeljom Povelje Ujedinjenih naroda Poglavlje VIII, te se bavi ranim upozoravanjem, spriječavanjem konflikata, vođenjem kriza i post-konfliktnom obnovom. Njenih 57 zemalja učesnica su iz Evrope, Kavkaza, Centralne Azije i Sjeverne Am ...

                                               

Ahnenerbe

Anenerbe je bila nacistička organizacija, koja se predstavljala kao "društvo za istraživanje drevne germanske istorije i nasleđa predaka". Bavila se eksperimentima i izučavanjem praistorije, arheologije, paranormalnih pojava i misticizma u cilju potkrepljivanja "teorije arijevske rase", a kasnije je postala sastavni deo paravojne organizacije Šucštafel. Anenerbe su osnovali 1. jula 1935. godine Hajnrih Himler, Rihard Valter Dar i Herman Virt. Pod njenim okriljem su se od 1938. godine do kraja Drugog svetskog rata sprovodila sva arheološka istraživanja. Zbog značajnih finansijskih sredstava ...

                                               

Arhiv

Arhiv su javne institucije, koje čuvaju, štite, stručno obrađuju i daju na korištenje pisanu baštinu - arhivalije nastalu radom državne uprave. Termin arhiv, se istovremeno upotrebljava za samu zbirku i za ustanovu zgradu u kojoj se građa čuva. Termin arhiv potječe od Francuza, i koristi se u većini kontinentalnih evropskih zemalja i po Americi. Za razliku od toga u Velikoj Britaniji i po nekim zemljama britanskog Commonwealtha se za sličan tip ustanova koristi termin - Zbirka Record office.

                                               

Biblioteka

Biblioteka, ili knjižnica, sređena zbirka knjiga po autorskom, predmetnom ili katalogu, koja pripada privatnim licima ili državnim institucijama, ili ustanovama u kojima se čuvaju zbirke knjiga. Za najstariju biblioteku smatra se biblioteka egipatskog faraona Ramzesa Velikog, koja se nalazila, po mišljenju jednih, u Memnoniumu, ili drugih - u Rameziumu, u Memfisuu. Najpoznatija egipatska biblioteka je čuvena Aleksandrijska biblioteka. Bibliotekarstvo je nauka koja se bavi potrebama biblioteka. U današnje vreme raširena je upotreba računara u bibliotekama, a knjige se klasifikuju koristeći ...

                                               

Bokeljska mornarica

Bokeljska mornarica je naziv za pomorsku bratovštinu, odnosno udruženje bokokotorskih pomoraca službeno osnovano 1859. koje porijeklo vuče iz istoimenog srednjovjekovnog ceha pomoraca osnovanog sredinom 15. vijeka u današnjem Kotoru. Prema tradiciji, korijeni te organizacije potiču od 809. godine. Za razliku od starog udruženja, koje je 1811. ukinula Napoleonova francuska vlast, nova Bokeljska mornarica se bavi isključivo održavanjem kulturne tradicije bokeljskih pomoraca.

                                               

Centar E8

Centar E8 je omladinska organizacija koja je osnovana 22. februara 2004. godine u Beogradu. Sedište je u Beogradu, ali je usmerena na rad sa mladim ljudima širom Srbije. Inovativnim kampanjama, upotrebom društvenih mreža i raznovrsnim metodologima rada edukuje mlade na temu zdravih stilova života, rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja i značaja aktiviranja u društvu. Tim organizacije čine mladi eksperti i ekspertkinje u procesima zagovaranja i lobiranja u oblasti omladinske politike, edukacije i organizacije kampanja od javnog značaja koje aktivno rade na polju ljudskih prava u Srbiji.

                                               

ECPYN

ECPYN je politička organizacija koja okuplja kršćane iz cijele Evrope u cilju jačanja kršćanske politike u Evropi. ECPYN je nezavisna organizacija mladih unutar evropskog kršćanskog političkog pokreta.

                                               

Fondacija za prusko kulturno nasljeđe

Fondacija za prusko kulturno nasljeđe, sa sjedištem u Berlinu u Njemačkoj je jedna od najvećih kulturnih institucija na svijetu. Osnovana je federalnim zakonom nekadašnje Zapadne Njemačke dana 25.7. 1957. sa zadatkom da povrati i zaštiti kulturnu baštinu bivše države Pruske. Pod njenom nadležnošću je sedamnaest muzeja, Berlinska državna biblioteka, Tajni državni arhivi i nekoliko zbirki. Od ponovnog ujedinjena Njemačke Fondacija upravlja s imovinom bivših istočnonjemačkih kulturnih fondacija. Dijelom je financira njemačka federalna vlada, a dijelom sve federalne pokrajine. Fondacija svake ...

                                               

Hrišćanska crkva

Za ostale upotrebe, v. Crkva razvrstavanje. Crkva predstavlja zajednicu hrišćana, ljudi koji dele istu religiju i verovanja. Teološka disciplina koja se bavi crkvom naziva se eklesiologija. Poimanje crkve se danas prilično razlikuje u okviru različitih hrišćanskih tradicija, kao što su katoličanstvo, pravoslavlje i protestantizam. U prvim vekovima kršćanstva je bilo sukobljeno ortodoksno poimanje crkve, kao hijerarhijski ustrojene univerzalne zajednice podređene biskupima, i gnostičko, kao istinsko bratstvo duhovnih ljudi, koji poseduju gnozu. U ranom hrišćanstvu je ideja o crkvi u savreme ...

                                               

Klub putnika

Klub putnika je udruženje koje okuplja avanturistički nastrojene putnike. Pri tome je akcenat na samostalnim putovanjima koja sadrže istraživačku dimenziju, i najčešće se ralizuju sa veoma skromnim finansijskim sredstvima. Klub putnika se zalaže za istraživanje i dokumentovanje skrivenih kutaka kako geografski i kulturološki bliskog, balkanskog regiona, tako i celog sveta. Najjednostavnije rečeno, Klub predstavlja regionalni centar za putničku kulturu, putopisni časopis i servis za samostalna putovanja. Okuplja putnike, putopisce, zaljubljenike u raznolikost naše planete.

                                               

Ku Klux Klan

Ku Klux Klan ili Kju-kluks-klan, je ime nekoliko organizacija koje su postojale u prošlosti kao i nekih koje danas postoje, a koje zagovaraju superiornost bele rase, antisemitizam, rasizam, antikomunizam, antikatolicizam, homofobiju i nativizam. Ove organizacije su često koristile i koriste i terorističke metode i nasilje kao i zastrašivanje kao što je paljenje krsta, u cilju ugnjetavanja američkih crnaca i drugih društvenih ili etničkih grupa. Prva inkarnacija Klana pojavila se 1866. godine. Osnovali su ga veterani vojske Konfederacije. Glavni cilj ove organizacije bio je otpor prema Reko ...

                                               

Kvazinevladina organizacija

Kvazinevladina organizacija, također poznata i kao quango ili QUANGO je izraz kojim se, prije svega u zemljama engleskog govornog područja, opisuju specifične organizacije koje obavljaju javne funkcije te su financirane državnim novcem, ali su formalno nezavisne od države ili državne uprave, odnosno po strukturi i načinu djelovanja slične nevladinim organizacijama.

                                               

Međunarodna ateistička alijansa

Međunarodna ateistička alijansa globalna je federacija ateističkih organizacija i pojedinaca posvećena obrazovanju javnosti o ateizmu, sekularizmu i srodnim pitanjima. AAI je osnovan 1991. godine.

                                               

Mladi muslimani

Mladi Muslimani je organizacija osnovana 1939. godine, sa ciljem duhovnog, kulturnog i materijalnog napretka Bošnjaka muslimanske vjeroispovjesti u tadašnjoj Jugoslaviji. Organizacija je kao neke od ciljeva navodila i dosljedan rad na odgojno obrazovnom preporodu baziranom na principima islama. Organizacija "Mladi muslimani" se suprotstavila komunističkim napadima na muslimane na kraju Drugog svjetskog rata vidi državni ateizam. Među istaknutim članovima su bili Mustafa Busuladžić, Halid Kajtaz, Hasan Biber, Asaf Serdarević, Alija Izetbegović, braća Behmen i drugi.

                                               

Neue Slowenische Kunst

NSK je neformalna organizacija i estetski pokret stvoren od strane slovenske muzičke grupe Laibach, slikarske grupe Irwin i kazališne grupe Scipian Našice Sisters. Danas NSK čine još i Noordnung, Studio novog kolektivizma, Odjel čiste i primijenjene filozofije i mnoge druge podgrupe ovisno o potrebama NSK. Kao kultumi fenomen, NSK je uvelike obilježio 80. i 90. u Jugoslaviji.

                                               

Obavještajna služba

Obavještajna služba ili tajna služba jest organizacija za potajno prikupljanje informacija koje su potrebne za sigurnost države. Djelatnost obuhvaća vidove specijalnog rata, pored drugog i prikrivene operacije, razne vrste korištenje medija sa svrhom utjecaja na javno mnijenje, atentate, sabotaže, gospodarski rat itd. Ponekad se skupljaju i informacije o poslovnim subjektima, ili podaci o tehnologiji proizvodnje. Za prikupljanje informacija obavještajne službe koriste se i informacijama doušnika, te prisluškuju telekomunikacijski promet. Najveće su tajne službe MI6, CIA, MSS i FSB.

                                               

Otačastveni pokret Obraz

Otačastveni pokret Obraz je politička organizacija krajnje desnice, čije je djelovanje zabranjeno odlukom Ustavnog suda Srbije od 12. juna 2012. Organizacija se zalaže za uspostavljanje srpske pravoslavne monarhije na prostoru od "Kupe do Vardara i od Dunava do Jadranskog mora". Zvanična ideologija "Obraza" je "svetosavski nacionalizam". Njihovo delovanje karakteriše isticanje tradicionalnih "srbskih" vrednosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Odbor za bezbednost Skupštine Vojvodine su 2005. godine okarakterisali Obraz kao klero-fašističku organizaciju. Tokom poslednjih ...

                                               

Pokret Levica Srbije - Borko Stefanović

Pokret Levica Srbije - Borko Stefanović je političko udruženje u Srbiji. Osnivač i politički lider udruženja je Borko Stefanović, bivši istaknuti član i potpredsednik Demokratske stranke. Pokret je nastao izdvajanjem jedne frakcije iz DS-a krajem 2015. godine, nakon ideoloških razmimoilaženja Borka Stefanovića i funkcionera DS-a.

                                               

Popis anarhističkih organizacija

Anarchist Yellow Pages. International of Anarchist Federations IFA. International Anarchism. International organisations. Lista anarhističkih organizacija na Anarhopediji en). Anarchist organizations.

                                               

Popis sekularističkih organizacija

Ovaj popis je nepotpun. Možete pomoći njegovim proširenjem. Sekularističke organizacije promiču pogled po kojem bi moralni standardi trebali biti zasnovani isključivo na brizi za dobro čovječanstva u postojećem životu bez ikakva pozivanja na nadnaravne koncepte poput Boga ili zagrobni život. Pojam sekularizam, koji je skovao i širio George Jacob Holyoake, izvorno je označavao ovakav pogled. Sekularizam se može također odnositi na uvjerenje da bi vlast trebala biti neutralna u pitanjima religije i da bi crkva i država trebale biti odvojene. Pojam se ovdje rabi u prvom značenju, iako mnoge o ...

                                               

Seemo

SEEMO - South East Europe Media Organisation je Medijska organizacija Jugoistocne Evrope, sa sedistem u Becu. SEEMO je osnovan 2000 godine u Zagrebu. Generalni sekretar je Oliver Vujović.

                                               

Srpsko privredno društvo "Privrednik"

Srpsko privredno društvo "Privrednik" je organizacija Srba u Hrvatskoj koja je usmerena ka stvaranju i povećanju privrednih mogućnosti ruralnih područja na kojima pretežno živi srpsko stanovništvo u Republici Hrvatskoj, kao i razvoju potencijala i stručnih sposobnosti pojedinaca. Sedište SPD Privrednik je u Zagrebu, u "Privrednikovom domu" u Preradovićevoj 18. SPD Privrednik deluje po načelu: "Rad! Štednja! Čestitost!" Predsednik je Nikola Lunić. U okviru SPD "Privrednik" deluje omladinski klub Privrednik Junior, kao i Fond "Vladimir Matijević" za stipendiranje učenika i studenata koji su ...

                                               

Svetski poštanski savez

Svetski poštanski savez je međunarodna organizacija koja koordiniše poštanske politike i pravila između zemalja članica a time i svetski poštanski sistem. Svaka članica prihvata iste uslove za sprovođenje međunarodnih poštanskih dužnosti. Ona je bila prva univerzalna svetska organizacija i kao takva predstavlja najstariji oblik multilateralne saradnje u svetu. Svetski poštanski savez je ceo svet povezao u jednu celinu i stvorio jedinstvenu teritoriju za uzajamnu razmenu pismonosnih pošiljki. Organizacija i funkcionisanje Svetskog poštanskog saveza zasniva se na aktima donetim usaglašenom v ...

                                               

Svjetski panteistički pokret

Svjetski panteistički pokret najveća je svjetska organizacija ljudi povezanih s panteizmom, filozofijom koja tvrdi da bi središte duhovnosti trebala biti priroda. WPM promiče striktni naturalistički panteizam bez vjerovanja u bilo kakva nadnaravna bića, svjetove ili sile. WPM je izrastao iz poštanske liste koju je pokrenuo Paul Harrison 1997. godine, proizavši iz njegova mrežnog mjesta Znanstvenog panteizma engl. Scientific Pantheism. Početna skupina od 15 dobrovoljaca izradila je zajedničku izjavu o dogovorenim vjerovanjima Panteistički kredo. WPM je službeno otvoren za članstvo od prosin ...

                                               

Svjetski socijalni forum

Svjetski socijalni forum je naziv za godišnji sastanak alterglobalističkih organizacija civilnog društva, koji se zalažu za kontrahemegonsku ili altergolobalizaciju, odnosno predstavljaju razne manifestacije Svjetskog pokreta za pravdu. Jedan od njegovih ciljeva je pružiti svojevrsnu alternativu Svjetskom ekonomskom forumu koji se istovremeno održava u švicarskom Davosu. Prvi put je održan u brazilskom gradu Porto Alegre od 25. do 30. januara 2001. godine. Dosad je održano jedanaest foruma, posljednji put u Dakaru.

                                               

Svjetsko udruženje online novinara

Svjetsko udruženje online novinara je najveće udruženje online novinara osnovano 1999. godine. Sastavljeno je od 2.200 članova, i većina njih su profesionalni novinari. Njihov cilj jeste prikupljanje i prozivodnja vijesti za digitalnu prezentaciju. Tu su uključeni pisci, producenti, programeri, blogeri, dizajneri, urednici, fotografi i drugi koji proizvode vijesti za internet. Ostali članovi čine ljudi koji rade edukacije, studenti novinarstva, oni koji se bave razvojem marketinga i komunikacijama profesionalaca u medijima i oni koji su zainteresovani za online novinarstvo.

                                               

Teamsters

Međunarodno bratstvo vozača kamiona, ranije nazvano pod nazivom Međunarodno bratstvo kočijaša, vozača, skladištara i pomagača Amerike je jedan od najvećih sindikata u Sjedinjenim Državama. Naziv i znak sindikata pokazuju njegovo porijeklo kao strukovnog sindikata prilikom osnivanja godine 1903. Engleska riječ teamster je u prošlosti označava osobu koja je vozila tim volova, odnosno vagone s konjskom zapregom, odnosno kolonu mazgi. Za vodiče kolone mazgi se koristio izrat muleteer. Sindikat je s vremenom narastao preko tih uskih strukovnih okvira zahvaljući razvoju auto-transporta, te organ ...

                                               

Trust mozgova

Trust mozgova ili, rjeđe think tank je izraz koji u najširem smislu podrazumijeva formalni ili neformalni skup naučnika, učenjaka ili vrhunskih stručnjaka za neku oblast koji redovno daju stručno mišljenje i savjete određenom pojedincu, organizaciji ili cijeloj javnosti. U užem smislu se pod time podrazumijevaju neprofitne organizacije posvećene istraživačkom radu i / li zastupanju te lobiranju određene ideje ili ideologije.

                                               

Udruženje "Naša Jugoslavija"

Udruženje "Naša Jugoslavija" je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija čiji je glavni cilj stabilizovanje odnosa među ljudima na području nekadašnje Jugoslavije i ostvarenje uske i čvrste saradnje među njima na svim planovima. Pored toga, udruženje se i čvrsto zalaže za priznavanje jugoslovenske nacije.

                                               

Udruženje Sloboda

Udruženje građana "Sloboda" je vanparlamentarno registrovano političko udruženje, ono je jedno od opozicionih političkih udruženja u Republici Srbiji, demokratsko socijalističke političke orijentacije. Udruženje građana "Sloboda" je osnovano 3. marta 2007. godine u znak sećanja na bivšeg predsednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića.

                                               

Vodeća preduzeća

Vodeća preduzeća u najširem smislu predstavlja mjesto s kojim se upravlja ili koordinira aktivnostima neke organizacije. Pod tim izrazom se može podrazumijevati i stalna institucija koja se na nalazi na hijerarhijskom vrhu neke organizacije, odnosno ad hoc tijelo koje upravlja određenim aktivnostima, za što je primjer izborni štab neke političke stranke ili kandidata.

                                               

Zaklada za slobodu od religije

Zaklada za slobodu od religije američka je neprofitna organizacija sa sjedištem u Madisonu u Wisconsinu i okuplja članove iz svih 50 država. Kao najveća nacionalna organizacija koja zastupa neteiste FFRF promiče odvojenost crkve od države i obrazuje javnost o pitanjima vezanima s ateizmom, agnosticizmom i neteizmom. FFRF objavljuje novine Freethought Today. Organizacija se bavi parnicama od javnog interesa i uključuje se u javne debate radi promicanja svojih ciljeva. Od 2006. godine Zaklada proizvodi program Freethought Radio.

                                     

Organizacije

 • trgovinskih zajednica Spisak organizacija Jaško, Ondrej Čudanov, Mladen Jevtić, Miloš Krivokapić, Jovan 2014 Osnovi organizacije i menadžmenta. Srbija:
 • međudržavne organizacije čije članice su suverene države, i međunarodne nevladine organizacije koje su formalno privatne organizacije Pojam međunarodna
 • Termin neprofitne organizacije NFPO - non - for - profit organizations koristi se kao široki termin koji obuhvata sve organizacije koje su poznate kao dobrotvorna
 • instituciju za financiranje nevladnih organizacija koje rade na promicanje demokratije. Sam pojam nevladine organizacije je usko povezan sa pojmom civilnog
 • lekova Svetske zdravstvene organizacije je spisak esencijalnih lekova koji je formirala Svetska zdravstvena organizacija Ovaj spisak je baziran na 17
 • o teritorijalnoj organizaciji usvojenim u Narodnoj Skupštini 29. decembra 2007. godine Prema Zakonu, teritorijalnu organizaciju Republike Srbije kao
 • Društveno - političke organizacije u SFRJ, organizacije u koje su se na osnovu Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije radni ljudi slobodno
 • 1995. godine. Sjedište Organizacije je u Ženevi Švicarska a ukupno broji 150 država članica. Generalni direktor organizacije je Pascal Lamy od 2005
 • potpisivanjem Povelje Organizacije američkih država, a koja je stupila na snagu 1951. godine. Po osnivanju 5. svibnja 1948. Organizaciju je činilo 21 država
 • Osnovna funkcija organizacije je da kontroliše da li zemlje potpisnice konvencije o zabrani hemijskog oružija poštuju istu. Organizacije je 2013. dobila
                                     
 • revolucionarne organizacije je donet na generalnom kongresu 1905. godine. Glava I - Cilj Član 1. - Cilj Unutrašnje makedono - odrinske revolucionarne organizacije je
 • Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju engleski: Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE OSCE je najveća svjetska međudržavna
 • vojno - inženjerske organizacije zadužene za velike projekte izgradnje zemlje, koja je vremenom preuzimala sve značajniju funkciju u ratnoj industriji. Organizacija je
 • bila osnovni privredni subjekt. Pored osnovnih, postojale su i složene organizacije udruženog rada skraćeno SOUR podeljene na više osnovnih radi samoupravljanja
 • pomorsko kartiranje. Djelatnosti i ciljevi Međunarodne hidrografske organizacije su: Koordiniranje aktivnosti među državnim hidrografskim uredima Standardizacija
 • svetske vojne organizacije koja ima status promatrača u Ujedinjenim Narodima, Evropskoj Uniji, ASEAN - u, Zajednici nezavisnih država i Organizacija islamske
 • and Development je osnovana 14. decembra 1960. godine. Nastala je iz Organizacije za evropsku ekonomsku saradnju - OEES Organisation for European Economic
 • koristi izraz organizacija u najširem smislu. Neke od dolje navedenih grupa bi se prije mogle nazvati mrežama. Lista anarhističkih organizacija na Anarhopediji
 • naglašava istinsku globalnu prirodu ciljeva ove organizacije Konstituciju Svetske zdravstvene organizacije je potpisalo svih 51 zemalja Ujedinjenih nacija
 • značenju, iako mnoge organizacije popisane ovdje također podupiru sekularizam u njegovu drugom značenju. Sekularisti i njihove organizacije identificiraju sebe
 • pretpostavakama da bi takvi ratovi mogli biti sprečeni od strane takve jedne organizacije ali ipak nisu uspele da spreče izbijanje Drugog svetskog rata. Najveća
                                     
 • Jugoslovenska muslimanska organizacija je politička stranka koja je okupljala Muslimane Bošnjake u Kraljevini SHS, odnosno Jugoslaviji. Osnovana je
 • Provizornom međunarodnom organizacijom civilne avijacije Provisional International Civil Aviation Organization PICAO Iz te organizacije nastao je ICAO 1947
 • Misija organizacije je kratak opis općih ciljeva organizacije Može uključivati i društvene i operativne vrijednosti koje organizacija promovira, razloge
 • nadležnost novoosnovane Organizacije obrambene industrije DIO sa zadatkom nadzora njihovih proizvodnih aktivnosti. Godine 1987. organizacijom je upravljao mješoviti
 • organizacija Ukrajinaca stvorena poslije Prvog svjetskog rata. Glavni cilj organizacije je bio etnički čista i nezavisna ukrajinska država. Borba za takvu družavu
 • u njihovim postupcima. U Džedi je od tad smešteno privremeno sedište organizacije u iščekivanju tzv. oslobođenja Jerusalima. 5. avgusta 1990. godine, na
 • Roko Arneri, a za predsjednika Pero Čingrija. Gospodarski oslonac ove organizacije je bila Hrvatska vjeresijska banka u kojoj je značajni dioničar bio Ivo
 • u kojem su definirani ciljevi prvi član i načela organizacije drugi član Ciljevi organizacije UN - a su: očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti te
 • Organizacija za ljudski genom, engl. Human Genome Organisation HUGO je organizacija koja učestvuje u Ljudskom genomskom projektu, koji je usresređen

Users also searched:

organizacije,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →