Back

Federacija Bosne i Hercegovine - Institucije Bosne i Hercegovine, Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Bosne i Hercegovine ..                                               

Institucije Bosne i Hercegovine

Vlada Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske. Grad Banja Luka. Narodna skupština Republike Srpske.

                                               

Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine

Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine, također poznata pod nazivom Federalna televizija je javno preduzeće, odnosno nacionalna radio i TV-stanica u BiH. Nastala je 2001. godine transformacijom nekadašnje Radio-televizije Bosne i Hercegovine. Televizijski program se od 2001. do 2003. emitirao na dva kanala FTV1 i FTV2, da bi se od aprila 2003. emitirao samo na jednom.

                                               

Predstavnički dom Bosne i Hercegovine

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je donji dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničko je tijelo državljana Bosne i Hercegovine. Gornji dom je Dom naroda, koji predstavlja tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine, Bošnjake, Hrvate i Srbe.

                                               

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je zakonodavno tijelo Federacije BiH, jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine. Sastoji se od Predstavničkog doma od 98 zastupnika koje biraju neposredno građani, te Doma naroda čije predstavnike biraju kantonalne skupštine.

                                               

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda je jedno od dva vijeća Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok je drugo vijeće Predstavnički dom. Dom naroda se sastoji od 15 delegata od kojih jednu trećinu imenuje Narodna skupština Republike Srpske pet Srba a dvije trećine Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pet Hrvata i pet Bošnjaka. Kvorum čine devet članova, s tim da moraju biti najmanje tri srpska, tri hrvatska i tri bošnjačka delegata.

                                               

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine služi kao poglavar Federacije Bosne i Hercegovine, jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine. Ured je osnovan 31. svibnja 1994., a prvi predsjednik bio je Krešimir Zubak. Trenutačni predsjednik FBiH, od 9. veljače 2015. je Marinko Čavara.

                                               

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izvršni organ Federacije Bosne i Hercegovine i ima sve izvršne nadležnosti osim onih predviđenih za predsjednika Federacije i potpredsjednike Federacije. Sjedište Vlade Federacije je u Sarajevu, a ministarstva su razmještena još i u Mostaru.

                                               

Armija Republike Bosne i Hercegovine

Armija Republike Bosne i Hercegovine je bila zvanična oružana snaga Republike Bosna i Hercegovina za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Armija RBiH je osnovana 15. aprila 1992. od dijela jedinica tadašnje Teritorijalne obrane SR BiH i organiziranih dobrovoljaca, Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma definisana kao bošnjačka komponenta Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon reforme odbrane transformisana je u Bosanske rendžere, jednu od tri pukovnije u okviru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

                                               

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine. Ponekad je u upotrebi i termin Vlada Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenuje Predsjedništvo, a odobrava Parlamentarna skupština. Predsjedavajući zatim imenuje ministre. Vijeće ministara čine predsjedavajući i devet ministara koji se nalaze na čelu 9 ministarstava unutar Vijeća ministara. Devet ministarstva koji čine Vijeće ministara su: Ministarstvo komunikacija i prometa. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Ministarstvo odbrane. Ministarstvo pravde. Ministarstvo civil ...

                                               

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je najviši izvršno-zakonodavni organ države Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je nastavilo kontinuitet ranijeg Predsjedištva Republike Bosne i Hercegovine, koje je djelovalo do potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Ima tri člana po jednog Bošnjaka, Srbina i Hrvata, koji se svakih osam mjeseci smjenjuju na mjestu predsjedavajućeg predsjedništva tokom mandata predsjedništva koji traje četiri godine. Članove predsjedništva neposredno bira narod na izborima na način da za bošnjačkog i hrvatskog člana glasa biračko tijelo Federacije, za srps ...

                                               

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je zakonodavno tijelo Bosne i Hercegovine. Sastoji se od dva doma: Vijeće naroda, koje se sastoji od 15 zastupnika delegiranih od strane entitetskih skupština - 10 iz Federacije BiH od kojih 5 moraju biti Bošnjaci, a 5 Hrvati, te 5 iz Republike Srpske, koji moraju biti Srbi. Vijeće općina se sastoji od 42 zastupnika izabranih neposredno od strane građana na teritoriji cijele države. Obaveze parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine su: Odlučiti da li da dozvoli potpisivanje sporazuma. Donijeti zakone potrebne da se izvrše odluke predsjedništva ...

                                               

Bijelo Bučje (Travnik)

Bijelo Bučje je naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini, u Općini Travnik. Administrativno spada u Federaciju Bosne i Hercegovine, njen Srednjobosanski kanton. Prema popisu stanovništva iz 2013 u naselju je bilo 739 stanovnika, a većinsko stanovništvo su Bošnjaci.

                                               

Savez srpskih opština

Savez srpskih opština predstavlja savez opština iz Federacije Bosne i Hercegovine sa većinskim srpskim stanovništvom. Članice saveza su tri opštine iz Livanjskog kantona - Grahovo, Glamoč i Drvar, a trenutno se pregovara sa čelnicima opštine Petrovac iz Unsko-sanskog kantona, kako bi i ta opština postala članica saveza. Prva sjednica je održana u Grahovu, a planirano je da se sjednice održavaju svaki mjesec u drugoj opštini.

                                               

Washingtonski sporazum

Washingtonski sporazum je sporazum potpisan između bosanskohercegovačkih Hrvata i Bošnjaka odnosno Republike Bosne i Hercegovine 18. ožujka 1994. godine u Washingtonu. Dogovoreno je primirje između Hrvatskog vijeća obrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine. Unutarnji ustroj teritorija sa bošnjačkim i hrvatskim pučanstvom u Republici Bosni i Hercegovini, preoblikovan je u Federaciju Bosne i Hercegovine, koja se sastoji od federalnih jedinica, županija, koje imaju jednaka prava i odgovornosti. Županijski sustav je predstavljao svojevrsnu obranu kako bi se spriječila dominacija jednog nar ...

                                     

Federacija Bosne i Hercegovine

 • Federacija Bosne i Hercegovine FBiH je jedan od dva entiteta koji sačinjavaju Bosnu i Hercegovinu i zauzima 51 teritorije. Uspostavljeni su Washingtonskim
 • lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine Izraz županija uglavnom koriste Hrvati u Federaciji Bosne i Hercegovine Unsko - sanski kanton Posavski
 • Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Predsjedništvo Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Ustavni sud Bosne i Hercegovine Distrikt Brčko
 • Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine skrać. RTVBiH također poznata pod nazivom Federalna televizija skrać. FTV je javno preduzeće, odnosno
 • entitetima Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine Federacija Bosne i Hercegovine raspolaže sa 51 površine Bosne i Hercegovine a Republika Srpska
 • Bosna i Hercegovina je administrativno podjeljena na dva entiteta i distrikt Brčko : Federacija Bosne i Hercegovine sa 51 teritorije i Republika Srpska
 • Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Prestavnički dom Bosne i Hercegovine je donji dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničko je
 • Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je zakonodavno tijelo Federacije BiH, jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine Sastoji se od Predstavničkog
 • Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pet Hrvata i pet Bošnjaka Kvorum čine devet članova, s tim da moraju biti najmanje tri srpska, tri hrvatska i tri
 • Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine služi kao poglavar Federacije Bosne i Hercegovine jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine Ured je osnovan
 • Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izvršni organ Federacije Bosne i Hercegovine i ima sve izvršne nadležnosti osim onih predviđenih za predsjednika
                                     
 • Republike Bosne i Hercegovine Armija RBiH ili ARBiH je bila zvanična oružana snaga Republike Bosna i Hercegovina za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Armija
 • izvršnu i sudsku vlast, kao i političke strukture Bosne i Hercegovine Ovaj ustav je zamijenio dotadašnji ustav Republike Bosne i Hercegovine u kojem
 • Bosne i Hercegovine je organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine Ponekad je u upotrebi i termin Vlada Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
 • državu Bosnu i Hercegovinu drugi entitet je Federacija Bosne i Hercegovine Republika Srpska je priznata na 49 teritorije Bosne i Hercegovine a Federacija
 • Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je najviši izvršno - zakonodavni organ države Bosne i Hercegovine Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je nastavilo kontinuitet
 • Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je zakonodavno tijelo Bosne i Hercegovine Sastoji se od dva doma: Vijeće naroda, koje se sastoji od 15 zastupnika
 • reprezentacija je nogometna selekcija Bosne i Hercegovine pod kontrolom Nogometnog Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine koja svoje utakmice igra u takmičenjima
 • Federacije Bosne i Hercegovine je najviši pravni akt Federacije Bosne i Hercegovine Donesen je na sjednici Ustavotvorne skupštine Federacije Bosne i
 • Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine skraćeno ŽFBH je nacionalno željezničko preduzeće u vlasništvu FBiH, koje je osnovano 2001. godine odlukom
 • sa područja današnje Bosne i Hercegovine i bosanske političke jedinice koja je nastala tokom srednjeg vijeka. Bosna i Hercegovina je jedna od povijesnih
 • Gradu. Od 1945 N.R. Bosna i Hercegovina do 1963, od te godine S.R.Bosna i Hercegovina do 1992. Glavni grad SR Bosne i Hercegovine je Sarajevo. Konstitutivni
 • rade Železnice Republike Srpske, dok na području Federacije rade Železnice Federacije Bosne i Hercegovine Železnička veza sa susednim zemljama: Srbija
                                     
 • Bosne i Hercegovine su pripadnici hrvatskog naroda koji žive u Bosni i Hercegovini Broje oko 500.000 pripadnika 465.000 - 571.317, 12 - 14, 5  i čine
 • Bosne i Hercegovine Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Predsjednika
 • označavaju spoljne odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. Bosna i Hercegovina ima ambasadu u Beogradu. Srbija ima ambasadu u Sarajevu i konzulat u Banja Luci
 • Ustavom Bosne i Hercegovine Prema Ustavu, sporove može pokrenuti samo određen krug ovlaštenih pokretača: član Predsjedništva Bosne i Hercegovine predsjedavajući
 • pravde na entiteskim nivoima. Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine Planinarski savez Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru. Planinarski savez Republike
 • u Bosni i Hercegovini postoji i određen broj deklariranih ateista. Sloboda vjeroispovijesti je propisana i zagarantirana Ustavom Bosne i Hercegovine kroz
 • Bosne i Hercegovine OSBiH su jedinstvena vojna sila Bosne i Hercegovine nastala transformacijom entitetskih vojski, bivše Vojske Federacije Bosne i

Users also searched:

federacija bosne i hercegovine,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →